Közlemény 2021.05.31.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége és az Országos Doktori Tanács közös javaslatára ismét módosult a felsőoktatási törvény.

Az új szabályok értelmében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdése szerinti, a komplex vizsgától számított, a disszertáció benyújtására nyitva álló határidő valamennyi doktorandusz számára meghosszabbodik.

A korábbi szabályok szerint a komplex vizsgától számított három naptári éven belül volt csak lehetőség az értekezés benyújtására, ez azonban három tanéven belülre módosul. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy tanévvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.

A módosítás egyrészt országosan egységesíti a benyújtásra nyitva álló határidőt, másrészt segítséget is jelent  a doktoranduszok számára, hiszen egy például május/június/július hónapban komplex vizsgázó hallgatónak a harmadik tanév végéig, tehát augusztus 31-ig lesz lehetősége benyújtani a doktori disszertációját.

Bízunk benne, hogy ez a módosítás számos doktorandusznak jelent majd könnyebbséget.

A Magyar Közlöny 2021/97. száma itt érhető el: 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e0a0af8a82f866662efd6ef2d50edff26f5f0369/megtekintes