Közlemény

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése 2015. április 22-i ülésén nem támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága által előterjesztett, a doktori képzés reformjára vonatkozó javaslatcsomag 2015. április 17-i változatát. [bevezeto_vege]A Doktoranduszok Országos Szövetsége ugyanakkor egyetért az Államtitkárság célkitűzéseivel a doktori képzés minőségének emelése és a fokozatszerzési arány növelése tekintetében.
 
A Küldöttgyűlés határozott véleménye szerint az ösztöndíjak visszafizetésének kötelezettsége méltánytalan, hiszen a doktori ösztöndíj célja a megélhetési költségek biztosítása, továbbá emellett a PhD- és DLA-hallgatók munkavállalási lehetőségei törvényileg rendkívüli mértékben minimalizáltak. A tervezett módosítás csökkenti majd a doktori képzések iránti érdeklődést. Legtehetségesebb graduális képzésben résztvevő kollegáink külföldön kezdik majd meg doktori tanulmányaikat, ahonnan nagyon nehezen lehet őket újraintegrálni a Nemzeti Felsőoktatási Rendszerbe.
 
Nívós szakmai párbeszédet folytattunk az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságával a doktori képzés reformját illetően. Miután a DOSZ Küldöttgyűlése megtárgyalta a kérdéskört, a visszafizetési kötelezettséget nem támogatja. Mindettől függetlenül az Államtitkárság konstruktív hozzáállása a garancia arra, hogy folytathatjuk a tárgyalásokat, egy, a mainál sokkal sikeresebb és a most beterjesztett javaslatnál hatékonyabb doktori képzés rendjének kialakítása érdekében.
 
Mindezen körülményekre tekintettel, a magyar felsőoktatás ügyéért érzett felelősséggel a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése felhatalmazza a szervezet elnökségét, hogy újbóli tárgyalásokat kezdeményezzen az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságával a doktori képzés reformját illetően.
 
Mindezekre tekintettel ezúton tisztelettel kérjük az Államtitkárságot, hogy a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezett módosításából vegyék ki a doktori képzésre vonatkozó új előírásokat.
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének a doktori képzés átalakításával kapcsolatos javaslatai:
A Doktoranduszok Országos Szövetsége javaslatai a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény tervezett módosításához
A Doktoranduszok Országos Szövetsége javaslatai a felsőoktatás jogszabályalkotás további tárgyköreit illetően