Konferenciafelhívás- Időértelmezések és kultúrák

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság soron következő Hungarológiai Kongresszusa keretében megszervezi az Időértelmezések és kultúrák című nemzetközi doktorandusz szimpóziumot.
A konferencia helyszíne és időpontja: Pécs, 2016. augusztus 22-27.
 
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság által szervezett nemzetközi doktorandusz konferenciák hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal kutatók közti tudományos és kulturális párbeszéd kialakítására, valamint a magyarságtudományok tárgyának és kutatási módszereinek folyamatos újragondolására és megújítására. A nyelvek, tudományszakok, különböző korszakok és kultúrák közötti dialógus folytatásának reményében várjuk a magyarságtudományok iránt érdeklődő, illetve ahhoz izgalmas módon kapcsolódni tudó hazai és külföldi doktorandusz hallgatók jelentkezését bármely tudományterületről a soron következő Időértelmezések és kultúrák című doktorandusz szimpóziumra. Szimpóziumunk az idő különféle megközelítéseinek a kérdését kapcsolja össze a kongresszus fő témáit adó tudomány- és kultúraköziség szempontjaival a magyarságtudományok vonatkozásában.
Jelentkezni max. 100 szavas rezümével lehet.
 
Előadás bejelentésének határideje és módja:
 
Rezümé leadásának határideje és módja:
 

 

Az elfogadott témajavaslatok alapján megtartott előadásokból megírt tanulmányok nemzetközi, referált tanulmánykötetben jelennek majd meg a finnországi University of Jyväskylä által kiadott Spectrum Hungarologicum című kiadványsorozat darabjaként.
 
Kapcsolattartó: Szarvas Melinda (PhD hallgató, University of Jyväskylä), a szimpózium szervező bizottságának doktorandusz vezetője.
Elérhetőség: szarvasmelinda88@gmail.com