III. KORAÚJKORÁSZ DOKTORI KONFERENCIA

III. KORAÚJKORÁSZ DOKTORI KONFERENCIA
A konferencia helye és időpontja:
ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.
2015. május 26–27. (kedd–szerda)

 [bevezeto_vege]

 
MÁJUS 26. KEDD
 

Megnyitó
10.00–10.15: Dr. Erdődy Gábor rektorhelyettes, az ELTE BTK, Történettudományi Doktori
Iskola vezetője

1. SZEKCIÓ: POLGÁRI GONDOLKODÁS ÉS TÖRTÉNETI EMLÉKEZET
Elnök: Dr. Kontler László (Central European University, Department of History)

10.15–10.40: Palotás György (SZTE): Az 1536-os év a János-párti Verancsics Mihály történeti munkájában
10.40–11.05: Erdős Zoltán (ELTE): Történeti emlékezet és nemzeti identitás a magyar puritán
irodalomban
11.05–11.30: Illner Balázs (ME): A polgári politikai irodalom egy műfaja, a Rathspredigt
11.30–11.55: Bodnár-Király Tibor (ELTE): „[…] a’ kinek tudománya vagyon, annak semmi szüksége nintsen, minden földi királyoknál gazdagabb” – A tudomány(ok) szerepe Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében
12.00–13.00: ebédszünet

2. SZEKCIÓ: MŰVELŐDÉS ÉS KÖZÉLET
Elnök: Dr. Fazekas István (ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)
 
13.00–13.25: Ugry Bálint (ELTE): Batthyány Kristóf nemes inasa Firenzében: 17. századi
utazók művészeti érzékének, esztétikai ízlésének és műveltségének kérdéséhez
13.25–13.50: Virovecz Nándor (ELTE): Új szempontok a Komédia Balassi Menyhárt
árultatásáról… keletkezésének körülményeihez
13.50–14.15: Dóbék Ágnes (PPKE): Történeti jellegű munkák egy főpapi hagyatékban (1765)
14.15–14.30: szünet

3. SZEKCIÓ: SZÖVEG ÉS NYELV PARAFRÁZISAI A KORA ÚJKORBAN
Elnök: Dr. Balogh Piroska (ELTE BTK, XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
 
14.30–14.55: Kocsis Zsuzsanna (ELTE): A nyelvtudomány segédtudományi szerepéről a
történelmi kutatásokban, különös tekintettel a missziliskutatásra
14.55–15.20: Egerer Lilla (ME): Gúnynevek és anagrammák két 17. századi hitvitában
15.20–15.55: Sörös Erzsébet Borbála (SZTE): Verancsics Antal levelezésének újragondolása

Fogadás

MÁJUS 27. SZERDA

 

4. SZEKCIÓ: TEST – BESZÉD
Elnök: Dr. Novák Veronika (ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)
 
9.00–9.25: Bence Áron (ELTE): Kannibalizmus és boszorkányság kapcsolata a 16. századi
tupi-reprezentációk fényében
9.25–9.50: Varga Mónika (ELTE): „Tudom boszorkánynak lenni elsőbben szavára nézve” –
Kontextus, értelmezés és újraértelmezés boszorkányperekben
9.50–10.15: T. Ládonyi Emese (ELTE): A bába- és dajkaválasztás párhuzamai a 17. századi
magyarországi főúri gyakorlatban
10.15–10. 30: szünet

5. SZEKCIÓ: POLITIKA ÉS HÍRÁRAMLÁS A KORA ÚJKORBAN
Elnök: Dr. G. Etényi Nóra (ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)
 
10.30–10.55: Kardos Tímea (PPKE): Thököly Imre és az 1683-as kassai országgyűlés
10.55–11.20: Törtei Renáta (PPKE): Emerico Tekeli, avagy egy magyar gróf a spanyol
forrásokban
11.20–11.45: Péter Krisztina (ELTE): Hírek a svájci–görög határról
11.45–12.10: Szabados János (SZTE): Habsburg–oszmán kommunikáció a 17. század derekán – Acsászári futárok szerepe Johann Dietz példáján keresztül
12.10–13.10: ebédszünet

6. SZEKCIÓ: TÁRSADALMI STRATÉGIÁK ÉS TANÍTÓRENDEK A KORA ÚJKORBAN
Elnök: Dr. Forgó András (PPKE BTK, Újkori Történeti Tanszék)
 
13.10–13.35: Barta M. János (ELTE): Csáky István és Rottal János levelezése (1660–1674)
13.35–14.00: Szemethy Tamás (ELTE): A patrónus-kliens viszony jelentősége a Luzsénszky család bárói címadománya kapcsán
14.00–14.25: Pataki Katalin (CEU): Ferencesek a jozefiánus egyházpolitika szolgálatában
14.25–14.50: Szekér Barnabás (ELTE): Egy 18. század végi tanítórendi ház gazdálkodása
Zárszó: Dr. Forgó András

Zárófogadás

 

Letölthető program III.KoraujkorASZ_konferencia_program