Ifjúsági Tudományos Fórum a DOSZ szervezésében

ITF 2018
 
 
Rendezvényünk a hazai agrár-felsőoktatás teljes intézményhálózatában tudományos tevékenységet folytató fiatal oktató, kutató és PhD hallgató rétegeinek tudományos fóruma. Célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, a publikációs és előadói gyakorlat megszerzése. Lehetőséget biztosítunk továbbá felvételi előtt álló BSc és MSc szakos hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására is.
A szekciókban folyó munka témavezető elnök és társelnök segítségével nemcsak a tudományos, hanem az előadói és prezentációs képességek terén is segítséget nyújt. Az előadások hat oldalas, a tudományos cikkek szakmai és formai követelményei (mellékletben) alapján megszerkesztett anyagai önálló ISBN számmal rendelkező CD-ROM kiadvány formájában jelennek meg.
 
A tervezett szekciók:
1. Állattenyésztés
2. Állattan - Állatélettan - Takarmányozástan
3. Növénytermesztés - Kertészet
4. Talajtan - Agrokémia - Növényvédelem
5. Közgazdaságtan - Vállalati gazdaságtan
6. Idegenforgalom - Turizmus - Vendéglátás
7. Informatika - Műszaki ismeretek
(A tényleges szekcióbeosztás a résztvevők számától és az előadások témájától függően kerül kialakításra. Megfelelő számú jelentkező esetén a fentieken kívül más témakörű szekció is indulhat.)
 
Helyszín: Pannon Egyetem Georgikon Kar „A” épület
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
 
A rendezvény részvételi díja 6000 Ft + ÁFA, ami magában foglalja a CD kiadvány költségeit is. A szükséges információkat és a számlát postafordultával juttatjuk el a résztvevőkhöz. A jelentkezési lapon annak a címnek a közlését is kérjük, amelyre a számlát a részvételi díjról kiállíthatjuk. 
A jelentkezési adatlap beérkezési határideje 2018. április 20., péntek. A hat oldalas, megadott formátumú anyagokat 2018. május 4-ig kérjük Dr. Bene Szabolcs egyetemi docensnek e-mail-ben (itf2018keszthely@gmail.com), csatolt fájlként eljuttatni. A kapcsolódó információk, a jelentkezési lap, valamint a formai követelmények a felhíváshoz mellékelve, és a www.georgikon.hu honlapunkon is megtalálhatók.
 A felhívás elérhető továbbá itt.