Gyakornoki lehetőség – Kutass a Belügyben!

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya-modell tehetség utánpótlásának biztosítása.

Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló személy.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, a Belügyminisztériumhoz, vagy valamely önálló belügyi szervhez (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, Klebersberg Központ, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Oktatási Hivatal, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos Kórházi Főigazgatóság, Országos Mentőszolgálat, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, Terrorelhárítási Központ) alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával.

A nyertes pályázó – féléves, határozott (2024. szeptember 1. - 2025. február 28.) időtartamra szóló, a fogadó szervezet és a gyakornok között létrejött megállapodás és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat a Belügyminisztériumban, illetve a kutatási téma alapján érintett önálló belügyi szervnél. A gyakornoki rendszerben történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt, ill. tanulói jogviszonyt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a tudomanystrategia@bm.gov.hu e-mail címen kérhető.

A pályázatokat héttagú Kuratórium értékeli, melynek eredményéről a pályázók 2024. június 30-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen.

A pályázati felhívás aláírt változata INNEN letölthető.