Gyakornoki Lehetőség - Kutass a Belügyben!

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya-modell tehetség utánpótlásának biztosítása.

Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló személy.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, a Belügyminisztériumhoz, vagy valamely önálló belügyi szervhez (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, Klebersberg Központ, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Oktatási Hivatal, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet) alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával.

A nyertes pályázó – féléves, határozott (2023. szeptember 1. - 2024. február 29.) időtartamra szóló, a fogadó szervezet és a gyakornok között létrejött megállapodás és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat a Belügyminisztériumban, illetve a kutatási téma alapján érintett önálló belügyi szervnél. A gyakornoki rendszerben történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt, ill. tanulói jogviszonyt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázat benyújtásának határideje 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a tudomanystrategia@bm.gov.hu e-mail címen kérhető.

A pályázatokat héttagú Kuratórium értékeli, melynek eredményéről a pályázók 2023. június 30-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen.

A pályázati felhívás aláírt változata INNEN letölthető.