Európai fórum a történelem- és kultúratanításról a felsőoktatásban

Szervezetünk is képviseltette magát a 2024. május 15. és 17. között, Bolognában megrendezett Third Forum of History Education - Reinforcing Historical Awareness and Culture through Higher Education konferencián, amelynek központi témája a felsőoktatás és a tanérképzés szerepe volt a történelemoktatásban és -kutatásban, illetve általában a humán területen a demokratikus társadalmakban és a demokratikus értékek átadásában.

A történelem- és kultúraoktatásra fókuszáló fórumot harmadik alkalommal rendezték meg, Belgrád és Brüsszel után ezúttal a Bolognai Egyetemen. A találkozó az Európa Tanács támogatásával, a Eurodoc, az European Students Union, az International Association of Universities és a Magna Charta Observatory szervezésében valósult meg. A Doktoranduszok Országos Szövetsége mint a Eurodoc tagszervezete is részt vett a konferencián, szervezetünket dr. Bencze Norbert nagyköveti rendszerért felelős alelnök képviselte.

A fórumsorozat célja, hogy az azon résztvevő kutatók, egyetemi oktatók, minisztériumi képviselők, diákok és doktoranduszok részvételével olyan irányelveket dolgozzanak ki, amelyek elősegítik a történelemoktatás megújítását, a kollektív emlékezet európai fontosságának kiemelését, az integratív történelemszemlélet megerősítését. A fórum előmozdítja a párbeszédet és az együttműködést az egyes altémák esetében, illetve összességében a történelemoktatás szereplői között, valamint hozzájárul az európai történelem különböző aspektusaiból származó legjobb gyakorlatok és felismerések megosztásához. Az idei fórum középpontjában a felsőoktatási intézményekben folyó történelemtanítás veszélyei és kihívásai álltak, amelynek léte gyakran megkérdőjeleződik a nagyobb gazdasági haszonnal kecsegtető tantárgyak előretörésének eredményeképpen.

A fórum három kulcsfontosságú területre összpontosított: a felsőoktatás szerepére a történelemoktatásban és -kutatásban a demokratikus társadalmakban, a történészek identitására, szerepére és felelősségére a felsőoktatásban, illetve a felsőoktatás szerepére a történelmi kultúra társadalmi megbecsülésében. A fórum különböző műfajokkal – tudományos és gyakorlatközpontú előadásokkal, panelbeszélgetésekkel, vitákkal és csoportos interjúkkal – támogatta a párbeszéd létrejöttét az egész Európából érkező résztvevők között.

A fórumon, a doktoranduszokat és fiatal kutatókat képviselve, lehetőség nyílt annak kifejezésére, hogy mind a doktoranduszok és kutatók, mind a tanárok képzésében – nem csak a történelemre fókuszáló kutatók és a történelemtanárok esetében – szükség van az európai alapértékek megismertetésére, az integrációt és a nemzetek közötti együttműködést támogató programok megvalósítására, valamint az ilyen programokban való részvétel garanciáira. 

A fórumsorozat 2025-ben, az Európai Kulturális Egyezmény 70. évfordulójának ünneplése keretében zárul. Ez az utolsó fórum ismerteti az előző fórumok különböző ajánlásait, és megerősíti a történelem szerepét a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvein alapuló Európa építésében.

További információk a konferenciáról az alábbi linken olvashatók.