Doktoranduszok Országos Szövetsége Egyesület küldöttgyűlés

A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE EGYESÜLET
Alapszabálya IV. 1. 5. pontjának értelmében
2014. április 8. 12:00 órára
 
KÜLDÖTTGYŐLÉST
 
hív össze, amelyre ezúton tisztelettel meghív.
 
Napirend
 
1) A DOSz 2013. évi szakmai beszámolója
2) A DOSz 2013. évi pénzügyi beszámolója
3) A DOSz 2013. évi közhasznúsági jelentése
4) A DOSz 2014. évi költségvetésének tervezete
5) A DOSz Egyesület Alapszabályának módosítása
6) Tisztújítás
7) Egyebek
 
Amennyiben a 12:00 órára összehívott Küldöttgyűlés nem bizonyul határozatképesnek, úgy
jelen meghívóval, azonos napirenddel, azonos helyszínen megismételt Küldöttgyűlést hívunk össze 2014. április 8-án 12:30 órai kezdettel. A megismételt küldöttgyűlés a DOSz (DOE) alapszabályának IV. fejezet 1. 7. pontja értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 
A napirendi pontok írásbeli előkészítő anyaga a közeljövőben e-mailben kerül kiküldésre.
 
A Küldöttgyűlés helyszíne a Debreceni Egyetem Főépület
(Debrecen)
 
A küldöttgyűlések nyilvánosak, szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek, ha a 2014. évi
tagdíj befizetéssel érvényesítették az egyesületi tagságukat. Az eseményre minden küldöttet és
egyesületi tagot szeretettel várunk.
 
Debrecen, 2014. március 31.
 
 
 
Megjelenésedben feltétlenül bízva,
 
DOSz (DOE) Küldöttgyűlése