Digitális biztonságpolitika tudományos kutatási pályázat

Frissült: 2020.04.02.

A Magyar Kormány Digitális Jólét Program, a Magyar Atlanti Tanács, a Szent István Egyetem Biztonságkutató Központ, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a HunExpert Kft-vel mint lebonyolítóval közösen pályázatot ír ki kutatási projektben és konferencián történő részvételre.

A pályázat mottója:

„Digitális biztonságpolitika”
 

A mai értelemben vett digitalizáció, számítástechnika és internet a második világháborús katonai rendszerekben kezdte meg fejlődését, majd a hidegháború katonai tömbjeiben kapott új lendületet, s az ötvenes évekre már a teljesen elszabadult fegyverkezési verseny nukleáris és hagyományos high tech fegyverrendszerek műszaki vezérlőberendezéseiben teljesedett ki. Az
informatika ma éppúgy jelen van a fejlett világ katonai szervezeteiben, mint a feltörekvő országok haderőiben. Az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, vagy Németország katonai rendszereinek vezetése, irányítása, híradása, logisztikája, utánpótlás- szervezése, vagy hadiipari fejlesztései éppúgy digitális platformokon történnek, mint Kínában, Indiában, Brazíliában, vagy Oroszországban. A katonai, hadiipari szektorból kiszabadulva, a digitalizáció és az informatikai forradalom mára feltartóztathatatlanná vált, áthatja a világ társadalmi rendszerének egészét. Gyökeresen alakítja át a politikai, közigazgatási, gazdasági, ipari, mezőgazdasági, oktatási, tudományos, egészségügyi, közlekedési, logisztikai, energetikai, diplomáciai, nemzetbiztonsági és katonai rendszereket. Nagy biztonsággal állapítható meg, hogy a biztonság is digitalizálódott, s e folyamat a történelem globális korszakváltásaként értelmezhető, ami hosszú távon determinálja az emberiség fejlődésének alternatíváit. Ebből következően alapvető kérdésként vetődik fel: a nemzeti (nemzeti biztonsági, katonai és nemzetbiztonsági) stratégiák milyen módon kezelik az informatikai forradalmat és az azzal együtt felgyorsuló információs, technológiai haladást, elzárkóznak-e tőle, adaptálódnak-e hozzá, vagy élére állnak és a maguk malmára hajtják az abban rejlő lehetőségeket.

A fentiek tükrében, a pályamunkákban az aktuális biztonsági fenyegetések, kihívások és a digitalizáció kapcsolatrendszerét, folyamatait, trendjeit helyesen körüljáró, a nemzeti (nemzeti biztonsági, katonai és nemzetbiztonsági) stratégiák kialakításában, regionális és nemzetközi viszonylatban, hasznosítható eredmények ismertetését várják a pályázat kiírói.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. április 30.

I.  Részvételi feltételek

II.  A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei

III.  A pályázatok benyújtásának formai követelményei

a) Általános követelmények:

b) A benyújtás technikai tudnivalói:

IV.  Pályamunkák elbírálása

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottság anonim módon értékeli. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság javaslatot tesz a legszínvonalasabb pályamunkák online prezentációjára, amelyre 2020. május végén kerül sor. Az előadásokat követően kerülhetnek odaítélésre a pályadíjak.

V. Pályamunkák díjazása

A pályamunkák díjazása az alábbiak szerint történik:

1. hely: emlékplakett és 300.000 Ft,
2. hely: emlékplakett és 200.000 Ft,
3. hely: emlékplakett és 100.000 Ft.

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A díjazott pályamunkák szerzői, amennyiben a körülmények lehetővé teszik, egy szervezett NATO-tanulmányúton vehetnek részt.

VI. Pályamunkák publikálása

A nyertes pályaműveket a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerkesztett és lektorált folyóiratában kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más weboldalon, illetve kiadványban történő publikációjára is a bírálati eljárást követően.