Cikkpályázat ifjúsági szakemberek, fiatal kutatók és doktoranduszok, valamint fiatal szerzők számára

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) számára kiemelten fontos cél, hogy a fiatalok fejlesztése és képviselete mellett nagy hangsúlyt fektessen a velük foglalkozó szakemberek és szervezetek munkájának támogatására. Ennek egyik fontos elemeként a NIT szakmai partnerségben a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ) elindította szakmai folyóiratát YZ címmel, illetve ehhez kapcsolódóan cikkpályázatot hirdet. Az első számot, és az abban szereplő írásokat itt éritek el: https://ifjusagitanacs.hu/projekt/y-z-a-fiatalsag-legfrisebb-folyoirat/

A pályázat részeként olyan szakmai és tudományos cikkeket, elemzéseket, publikációkat várunk, amelyek témájukban kapcsolódnak a fiatalokhoz, az ifjúsági munka, vagy az ifjúságpolitika bármely aspektusához.

A pályázatot az alábbi kritériumoknak megfelelő anyagokkal lehet benyújtani:

  • Tanulmányok, cikkek, publikációk a fiatalokat, az ifjúságpolitikát, az ifjúsági munkát érintően. Például az alábbiak: Hazai és nemzetközi szakpolitikai elemzések, a fiatalokat érintő programok, projektek, intézkedések, jó gyakorlatok bemutatása és elemzése, a fiatalokat (35 év alatti korosztály) érintő trendek, tendenciák, intézkedések bemutatása, feltárása, a fiatalokat érintő stratégiák, települési ifjúsági munka.
  • A legfrissebb fiatalokat érintő (önálló vagy nyilvános eredményeken alapuló) kutatások, felmérések és elemzések (hazai és nemzetközi) eredményeinek feldolgozása, valamint azokhoz kapcsolódó legfontosabb megállapításai. Például az alábbi témák: Fiatalok foglalkoztatása, munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeik, oktatási rendszer, tehetséggondozás, formális- és nem formális nevelés és oktatás, a fiatalok körében végzett önálló kutatások és felmérések eredményeinek bemutatása.
  • Kapcsolódó diszciplínák (pl. társadalomtudományok, oktatás, társadalmi felzárkóztatás, gyermekvédelem, különböző szakpolitikák, önkéntesség, pszichológia, pedagógia stb.) fiatalokhoz és ifjúságpolitikához vonatkozó szakterületein írt tudományos cikkek, elemzések. Például az alábbiak: Fiatalok szocializációs terei, közösségépítés és közösségszervezés, cyberbulling és ifjúságvédelem, mentális betegségek és megelőzésük a fiatalok körében.
  • A hivatkozásokkal ellátott tanulmányok terjedelme minimum 10.000, maximum 20.000 karakter lehet. A terjedelembe nem tartozik bele a tanulmány végén feltüntetett forrás és szakirodalom lista.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 17. 23:59

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött, egyszerzős magyar nyelvű cikkel lehet. 

A pályaműveket az YZ szerkesztőbizottsága, valamint a NIT és a DOSZ által felkért szakmai zsűri bírálja el.

A legjobb írások – az első három helyezett - pénzdíjazásban (nettó 75.000 Ft – 50.000 Ft – 25.000 Ft) részesülnek a zsűri döntése alapján.

A szerkesztőség a díjazott és a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – a szerzők számára nyújtott ellenszolgáltatás nélkül megjelenteti. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is az YZ folyóirat internetes változatában, amelynek első számát ezen a linken érik el az érdeklődők:

A pályázati anyagokat a titkar@ifjusagitanacs.hu és az info@dosz.hu e-mail címekre várjuk.

 

Nemzeti Ifjúsági Tanács                                         Doktoranduszok Országos Szövetsége