Beszámoló a DOSZ Hadtudományi Osztály 2014.február 26-án megtartott Doktorandusz Kerekasztal rendezvényéről

Beszámoló a DOSZ Hadtudományi Osztály
2014.február 26-án megtartott
Doktorandusz Kerekasztal rendezvényéről
 
2014. február 26-án megtartottuk a második Doktorandusz Kerekasztalt a már megszokott helyen, az NKE Hungária körúti kampuszának Tudós Kávézójában.  A témája a publikálás gyakorlata, lehetőségei a hadtudományi szakirodalomban volt. Megtisztelte rendezvényünket Prof. Dr. Kovács László mk. ezrdes, az AARMS főszerkesztője, Dr. Kobolka István ezredes a Felderítő Szemle szerkesztőbizottságának tagja, Dr. Király László, a Hadtudomány szerkesztőbizottságának elnöke, illetve Dr. Farkas Tibor mk. százados úr, a Hadmérnök főszerkesztője.
A rendezvény első felében a szerkesztő urak bemutatták kiadványaikat, ismertették az azokban történő megjelenés követelményeit és sok hasznos tanács, érdekes történet hangzott el, amelyek a doktoranduszok segítségére lehetnek. Kovács ezredes úr részletesen beszélt az egyetem publikációkat támogató tevékenységéről, az idegen nyelvű publikációk fontosságáról. Kobolka ezredes úr bemutatta a Felderítő Szemle és a Szakmai Szemle című kiadványokat, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a MH Geoinformációs Szolgálat egyéb kiadványait is. Ezekhez Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok is fűzött néhány érdekes gondolatot. Király tanár úr a Magyar Hadtudományi Társaság részéről bemutatta a Hadtudomány című kiadványt. Nemcsak erről a patinás kiadványról, hanem a Társaság életéről is hallhattunk hasznos információkat. Ez számunkra azért is fontos volt, mert a Hadtudományi Osztály megalakulásakor együttműködési szerződést kötöttünk a Társasággal. A Hadmérnök című kiadványról Farkas százados úr beszélt. A szerkesztőbizottság átalakulása felvetett nehézségeket, de a megjelentetést ez nem befolyásolta, hisz nagyon sokan szeretnének ebben az alapvetően műszaki jellegű kiadványban publikálni.
A megjelentek számos kérdést intéztek a meghívottakhoz.
A kerekasztal beszélgetést Vizi Pál tagtársunk előadása zárta, amelyet a nemzetközi publikálási gyakorlatokról tartott. Sajnos az idő szűkösségére való tekintettel nem tudta részletesen elmondani tapasztalatait, de a téma fontosságára való tekintettel, egy későbbi alkalommal újra meg fogjuk hívni.
Köszönjük a meghívottaknak és a résztvevőknek, hogy megtisztelték rendezvényünket.