Alapjogvédelem a gyakorlatban országos pályázat

 
Alapjogvédelem a gyakorlatban országos pályázat
 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogtudományi Osztálya pályázatot hirdet doktorandusz hallgatók és fiatal, 30 év alatti végzett jogászok számára alapjogvédelemmel összefüggő tanulmány írására.
 
A pályázat nyertese publikációs lehetőséghez jut alapjogi tárgyú tanulmánykötetben.
 
A pályázónak a kiíráshoz mellékelt jogesetet kell megoldania, a Független Rendészeti Panasztestület gyakorlata alapján.
 
A pályázatokat bíráló bizottság értékeli.
 
A pályázathoz mellékelni kell a doktorandusz hallgatói-jogviszony igazolását, vagy a diploma másolatát.
 
A pályázatokat e-mail útján lehet elküldeni a Jogtudományi Osztály elnökének, dr. Rimaszécsi Jánosnak a rimaszecsi@yahoo.com e-mail címre.
 
A pályázatok benyújtásának a határideje 2017. június 15.
 
A pályázatok benyújtása díjtalan.
 
Budapest, 2017. május 15.
 
 
     Dr. Rimaszécsi János s.k.
a Jogtudományi Osztály elnöke 
 
Tényállás:
2017. április 24-én F. J. három ismerősével, T. Zs; R. G. és S. O. budapesti lakosokkal ellen-szimpatizánsként vett részt, egy előre bejelentett rendezvényen, Budapest belvárosában. A négy személy ellentétes véleményére egyértelműen utalt ruházatuk, ugyanakkor tettleges magatartást nem tanúsítottak a felvonulás résztvevőivel szemben, csupán alig hallható bekiabálás történt. A rendőrség nagy erőkkel a helyszínen tartózkodott, mivel az Országos Rendőr-főkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el a rendezvény helyszínére délután 15 órától.
F. J-t és társait a rendőrség 14 óra 45 perckor igazoltatta, a teljes intézkedés mintegy háromnegyed órát vett igénybe, amelynek során a rendőrök elvégezték magát az igazoltatást, ruházat-átvizsgálást valamint elkérték az intézkedés alá vont személyek mobiltelefonjait, annak érdekében, hogy rögzítsék azok IMEI számát. Az intézkedés alá vont személyek teljesítették a rendőrök utasításait, de az intézkedés ellen szóban hevesen tiltakoztak, mondván, nem követtek el semmit. Eközben F. J. egy óvatlan mozdulattal, amivel a mobilja után nyúlt, hozzáért az egyik intézkedő rendőr övtáskájához.
Az intézkedő rendőrök ezután az Rtv. 48. § b); d) pontjai alapján nyomban megbilincselték F. J-t és társait is. Az eseménynek sok, a bejelentett rendezvényre tartó részvevő is szemtanúja volt, akik hangos ovációval fogadták az ellen-szimpatizánsokkal szembeni intézkedést, s eközben a megbilincselt személyeket közelről, hangosan és trágár módon szidalmazták. A rendőrök, annak érdekében, hogy a helyszínen folyamatos rendőri jelenlétet tudjanak biztosítani, megvárták, amíg kollégáik a helyszínre érnek, s F- J-t valamint a három további személyt csak ezután szállították el a Rendőrkapitányság épületébe, ahol 16 óra 15 perckor az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján előállították őket.
Az előállított személyeket külön helyiségekbe helyezték el, itt S. O. jelezte, hogy fázik továbbá büdös és piszkos a helyiség, de erre a helyszínen tartózkodó rendőr állítólag trágár módon felelt és nem foglalkozott vele. A helyszínen más nem tartózkodott, kamera vagy hang-felvétel sajnos nem áll rendelkezésre. S. O.-t egy rövid kihallgatás után - amelyben a Btk. 310. § (2) bekezdés szerint minősülő csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak kísérletének alapos gyanúja miatt elindult ügyben tanúként hallgatták meg – 19 óra 15 perckor elengedték. T. Zs. egy másik cellában azt jelezte, hogy éhes, és nagyon szomjas, de nem kapott semmilyen ételt csak egy pohár vizet, őt párhuzamosan S. O-val egy másik nyomozó hallgatta ki, ez a cselekmény kicsit hosszabb volt ugyan, de 20 óra 45 perckor őt is szabadon engedték. 
R. G. tétlenül unatkozott a cellájában, mire őt is kihallgatták tanúként. A kihallgatás csupán 20 óra 30 perckor kezdődött, majd azt követően, 22 órakor lépett ki a kapitányság épületéből. Ételt, annak ellenére, hogy kért R. G. sem kapott ezért mire szabadon bocsátották már rosszul volt az éhségtől. A legtovább F. J. maradt benn az előállító helyiségben. Őt mindjárt gyanúsítottként hallgatták ki, amit hangosan panaszolt és sérelmezett. „Rabosítása” után 00 óra 15 perckor engedték szabadon.
F. J. és három társa a sérelmezett esemény után 12 nappal megbízást adtak jogi képviselőjüknek, hogy járjon el ügyben és nyújtson be panaszt a Független Rendészeti Panasztestületnél.
 
Feladat:
Kérem, írja meg a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalás-tervezetét indokolással az ismertetett tényálláson alapuló ügyben!