3/2021. DOSZ elvi állásfoglalás a komplex vizsga ismételhetősége tárgyában

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a komplex vizsga ismételhetősége tárgyában a következő elvi állásfoglalást bocsátja ki.

I.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 53. § (1) bekezdése alapján a doktori képzésben résztvevő hallgatóknak a negyedik félév végén, a „képzési és kutatási” szakasz lezárásaként komplex vizsgát kell teljesítenie, amely méri és értékeli a hallgató tanulmányi és kutatási előmenetelét. A komplex vizsga teljesítése a „kutatási és disszertációs” szakasz elkezdésének feltétele.

A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Doktori Kormányrendelet) 12/A. § (3) bekezdése alapján a komplex vizsga két részből áll: egy „elméleti” részből, amely során a hallgató a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot és egy „disszertációs” részből, amely a tudományos vagy művészeti előre haladásról való beszámolást takarja.

A Doktori Kormányrendelet 12/A. § (4) bekezdése azt is kimondja, hogy a komplex vizsgát, annak sikertelensége esetén egy alkalommal, mégpedig azonos vizsgaidőszakban meg lehet ismételni.

Több felsőoktatási intézményben a komplex vizsgák ismételhetősége azonban korlátozott: a doktoranduszok számára csak az „elméleti” vizsgarészből engedélyezik az ismétlő vizsga letételét, sikertelen „disszertációs” rész esetén azonban automatikusan sikertelen a teljes komplex vizsga.

II.

A kérdéses gyakorlat azonban nem egyeztethető össze sem a fenti jogszabályokkal, sem pedig az Országos Doktori Tanács az Nftv. 72. § (5) bekezdése alapján kiadott elveivel sem. Az Országos Doktori Tanács által kibocsátott, a komplex vizsga általános elvei és szabályai című dokumentum ugyanis egyértelműen kiemeli, hogy a komplex vizsga valamennyi eleme így nem csak az „elméleti”, hanem a „disszertációs” rész is megismételhető azonos vizsgaidőszakban.

Ennek alapján a Doktoranduszok Országos Szövetségének szakmai álláspontja az, hogy jogellenesen jár el a felsőoktatási intézmény akkor, ha a komplex vizsgák során csak azok „elméleti” részének sikertelensége esetére engedélyezi az azonos vizsgaidőszakban való ismételt komplex vizsgát.

A felsőoktatási intézmény akkor jár el jogszerűen, ha a doktorandusz a komplex vizsga mindkét, tehát „elméleti” és „disszertációs” részét is megismételheti azonos vizsgaidőszakon belül.

Kelt Budapesten, 2021. július 9. napján

dr. Kis Kelemen Bence
jogi ügyekért felelős alelnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége