1/2021. DOSZ elvi állásfoglalás a doktori képzés és az új koronavírus okozta járványhelyzet egyes kérdéseiről

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a doktori képzés és az új koronavírus okozta járványhelyzet egyes kérdései tárgyában a következő

elvi állásfoglalást

bocsátja ki.

Passziválás a koronavírus okozta járványhelyzet idején

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének értelmében a 2019/2020-as tanév tavaszi féléve nem számít bele a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 53. § (4) bekezdésének passziválásra vonatkozó rendelkezései tekintetében. Bár a kormányrendelet ma már nem hatályos, ezt a rendelkezést megőrizte a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 79. § (4) bekezdése.

Ennek értelmében tehát az a doktorandusz, aki a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében már a doktori képzés második, ún. „kutatási és disszertációs” szakaszában járt, és ebben a félévben tanulmányainak passziválását választotta, ez a félév nem számított bele a „kutatási és disszertációs” szakaszban egyébként érvényes legfeljebb egy éves (két féléves) passziválási limitbe. Ezek a hallgatók tehát összesen három félévet passziválhatnak a „kutatási és disszertációs” szakaszban.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori képzésre vonatkozó jogszabályok változását és egyeztetéseket folytat a hatáskörrel rendelkező minisztériummal, valamint az Országos Doktori Tanáccsal annak érdekében, hogy a disszertáció leadására nyitva álló határidő rugalmasan alkalmazkodjon a kialakult járványügyi helyzet realitásához.

Kelt Budapesten, 2021. január 27. napján

dr. Kis Kelemen Bence

jogi ügyekért felelős alelnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége