Műszaki Tudományok Osztálya

Bemutatkozás

Az osztály célja:

A műszaki tudományok által érintett piaci szegmens rohamosan szélesedik. A változás gyorsasága az akadémiai szféra számára nehezen követhető. Ugyanakkor a gazdasági világ szereplői számára a változás a mindennapi élet része. Folyamataikban a gazdaságosság fő szerepet játszik, feleslegesnek és erőforrás pazarlónak tartanak minden olyan megoldást, ami nem közvetlenül az üzleti folyamatok megvalósítását szolgálja. Így a kutatás-fejlesztést rendkívül zártan kezelik, függetlenül az állami illetve akadémiai szférától, s csak a jogalkotó általi validálást veszik figyelembe. Az akadémiai tudományos kutatások sok esetben nem találkoznak a piaci igényekkel. Ez műszaki területen meglehetősen hátrányosan hat a kutatást folytató intézményekre és az ott tevékenykedőkre is. Sokszor a rentábilitás figyelembe vétele nélkül folytatják kutatásaikat és csupán az akadémiai szférán belüli felhasználást feltételezik. A legújabb technológiák alkalmazására sok esetben a felsőoktatási vagy kutatási intézményeknek nincs megfelelő forrásuk. Ezek az ellentmondások erősen visszavetik az egyes ágazatok versenyképességét és hossszú távon nem csak az akadémiai szférára, de Magyarország gazdaságára is rossz hatással vannak. A folyamatosság fenntarthatósága miatt célszerű az állami szféra, akadémiai szféra és a piaci szereplők kutatásait összehangolni, koordinálni. Az osztály fő célja ennek elősegítése.

 

Stratégiai elemek:

Az osztály tagságának, vezetésének folyamatos frissítése alapvető kérdés az osztály fenntarthatósága szempontjából, melynek hajtóereje egyrészt a végzős kollégák pótlása, másrészt azon vezetők megtalálása, akik aktívan tudják az említett fő célt képviselni. További stratégiai elem az osztály bővítése. Az osztály növekedésével annak energiája és tudáshálója is növekedik. Nagyobb közösségnek nagyobb a védekezőképessége a külső hatásokkal szemben és nagyobb az esélye gazdasági támogatásra. Fontos stratégiai elemek továbbá a kommunikáció kontrollja, a folyamatos reprezentáció nemcsak itthon, de külföldi rendezvényeken és fórumokon is, valamint a közösségépítés, beleértve mindezek Országos Szövetségen belüli és azon kívüli, publikus vetületeit is.

 

A szervezetről:

A Műszaki Tudományok Osztálya (MTO) 2013. június 21.-én, Győrött tartotta alakuló ülését. Az osztály 2013 őszétől, a Földtudományok Osztályának 2014. márciusi különválásáig Műszaki, Építészeti és Földtudományi Osztályként jelent meg. Az MTO tagjai között az ország több doktori iskolájának doktoranduszai is megtalálhatóak. Az osztály eddigi elnökei voltak: Tormási Alex (Győr), Cseh Dávid (Miskolc), Tokody Dániel (Budapest). A szervezet jelenlegi felépítésének kialakításakor a stratégiai elemek kontrollja volt az elsőrendű szempont. További szempontként jelent meg az Osztály által rendezendő tudományos összejövetelek várható volumene miatt kialakuló munkaterhelési csúcsok kezelhetősége. Ennek megfelelően lett kialakítva az elnökség mellett a stratégiai-, gazdasági-, kommunikációs menedzsment. Továbbá a rendezvények életre keltését szervezési-, és tudományos referensek segítik. Az Osztály legutóbbi alelnöke megtisztelően elvállalta a tanácsadói pozíciót. Így létrejött a folyamatosság a szervezeten belül: a stratégia a jövőbe vezető út, az elnökség a jelenlegi kontroll, s a tanácsadásban jelenik meg a múlt bölcsessége.

 

Az Osztály 2017-18 évi munkájáról:

Az MTO rendezvényei ugyanúgy, mint más Osztályok rendezvényei az esemény jellegétől függően lehetnek akár minden érdeklődő számára, avagy graduális képzésben részt vevők számára, esetleg kifejezetten műszaki doktoranduszok számára nyitottak. Létszámlimitált, illetve részvételi díjas programok esetén az osztálytagok előnyt élveznek. Hagyományosan tagjaink szerepet vállalnak a DOSZ és az Osztály rendezvényein (Mérföldkő Konferencia, workshopok, Tavaszi Szél Konferencia).

Az Osztály legutóbbi nagyszabású rendezvénye a „Smart City” konferencia volt 2017 januárjában, mely a témában érintett hallgatók, prominens oktatók és szakemberek részvételével zajlott. E témakör a városok folyamatos fenntarthatóságához kapcsolódó tudáshalmazt foglalja magába, és hat indikátort tartalmaz: smart életkörülmények, smart emberek, smart környezet, smart kormányzás, smart mobilitás és smart gazdaság. Ezt a konferenciát hagyománnyá kívánjuk fejleszteni, mert a témája miatt egyre népszerűbb lesz állami és piaci oldalról egyaránt. Ennek megfelelően 2018-ban is szeretnénk megrendezni.

 

A konferencián kívül a további lehetőségek kiaknázásával Workshopok megrendezésére kerülhet sor a következő témákban: nemzetközi publikációkhoz vezető út, a felsőfokú oktatás a gyakorlatban, prezentációs tréningek, az akadémiai karrierhez szükséges nyelvi készségek fejlesztése. Továbbá folytatni kívánjuk a cégekhez történő kihelyezett osztályülések szervezését is, mert egyrészt szakmai fejlődést jelent a tagok számára, másrészt az osztály életében fontos fejezetet jelent, hogy doktorandusz közösségünk és a magyarországi ipari szereplők közötti kapcsolatok kiépítésével egy valós tudományos együttműködés jöhet létre tagjaink és a cégek innovációra fogékony divíziói között.

 

Kommunikáció:


Ezúton is várunk és hívunk minden műszaki érdeklődésű doktorandusz kollégát osztályunk tagjai közé! Az osztályba jelentkezni szakmai önélatrajzzal és szkennelt jelentkezési lappal lehet a
muszakitudomanyok@dosz.hu email címen. Az új tagok felvételéről a soron következő taggyűlés konszenzus alapján határoz. A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: "DOSz-MTO Jelentkezési lap"
Ez a
link pedig az osztály FaceBook oldalára navigál, ahol az aktuális események és konferenciák mellett sok hasznos dologról lehet tudomást szerezni.

 

 


A Műszaki Tudományok Osztálya friss hírei / Hírarchívum

06 febr

Pályázati kiírás a DOSz Műszaki Tudományok Osztályának elnöki tisztségére

   Pályázati kiírás a DOSz  Műszaki Tudományok Osztályának elnöki tisztségére   A tudományos osztályok feladata A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a tudományos osztályok rendszerén keresztül a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára olyan tudományos fórumot hozzon létre, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevéke

13 dec

Smart City Konferencia a Műszaki Tudományok Osztálya szervezésében

  Időpont: 2017.01.27. (Péntek) Helyszín: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar   1081, Budapest, Népszínház u 8   Rendezők: Doktoranduszok Országos Szövetségének Műszaki Tudományok Osztálya A konferencia témája: A Smart City hat elsődleges indikátora alapján várunk előadókat a smart életkörülmények, smart emberek, smart környezet és fenntarthatóság, smart kormányzás, smart mobilitás és smart gazdasá