Közigazgatás-tudományi Osztály

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Közigazgatás-tudomány területén történelmi jelentőségű esztendőként tartják számon a 2013-as évet, amikor a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata nyomán létrejött az ország első közigazgatás-tudományi doktori iskolája a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A doktorandusz közösség még ugyanebben az évben, 2013 júniusában megalapította az új diszciplínának megfelelő tudományos osztályt. A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztály küldetése, hogy a „közjóért” szellemiséget követve megteremtse hazánkban azt a fórumot, mely befogadja, átadja és közvetíti a közigazgatás elméleti, gyakorlati eredményeit, ezáltal az elvégzett kutatások és az alkotói munka ténylegesen hozzájáruljanak a magyar nemzeti közigazgatás fejlesztéséhez, megújításához.A tanév során kiemelt célunk a tagság támogatása egyéni céljaik elérésében akár itthon, akár nemzetközi színtéren, valamint a közösségépítés új dimenzióinak megteremtése az alábbiak szerint:
- hasznos szakmai rendezvények, kutatói workshopok megszervezése;
- közigazgatási eseményekkel, konferenciákkal kapcsolatos hírek megosztása, mely folyamatos tájékoztatást nyújt az aktualitásokról a tudomány iránt érdeklődőknek;
- a nemzetközi és hazai partnerekkel való szakmai együttműködés során inspiráló alkotói környezetet biztosítani tagjaink számára;
- megfelelő publikációs fórumok megtalálása és biztosítása.


Szeretettel várjuk a közigazgatás-tudomány iránt elkötelezett doktoranduszok jelentkezését a fenti e-mail címen!


Jelentkezési lap
Adatkezelési tájékoztató


További elérhetőség:
Az osztály Facebook-oldala, melyen az aktuális eseményekről, konferenciákról lehet tudomást szerezni!

 

Critical rethinking of public administration Conference 2019 absztrakt kötete elérhető itt.

 

Osztály tisztségviselők:

Szakos Judit,

Elnök


 

Mottóm: „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot” (Nelson Mandela)

Ennek megfelelően igyekszem egyrészt minél szélesebb körben képezni magamat, másrészt oktatással kapcsolatos – főleg önkéntes – projektekben veszek részt.

A DOSZ-ba is ezért jelentkeztem 2016-ban, mert hiszek a jövő kutatóiban rejlő hármas identitásban, akik egyszerre lehetnek oktatók, kutatók és véleményvezérek. Ezzel viszont egyrészt hatalmas felelősség társul, másrészt mindennek alapfeltétele egy olyan erős, támogató közösség, amit például a Doktoranduszok Országos Szövetségében találunk.

 

Pató Viktória Lilla,

Kommunikációs alelnök

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának másodéves hallgatójaként elkötelezett vagyok a doktori képzés fejlesztése és a doktorandusz közösség építése iránt. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályában 2017 szeptembere óta töltök be kommunikációs alelnöki tisztséget, 2018. április 9-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnökeként tevékenykedem. A tudományszervező és közösségépítő feladataim során megtapasztaltam, hogy a kommunikáció fontosságának hangsúlyozása elengedhetetlen. A vizibilitás a tudományos élet kulcsa, kutatási tevékenységeink közzététele nélkül eredményeink nem lennének a társadalom szolgálatába állíthatók. A DOSz KiTO-ban végzett munkám során nagy hangsúlyt fektetek a szervezeten belüli kommunikációra, az osztály külső megjelenésére, valamint a csapatjátékra.

 

dr. Lehoczki Zóra Zsófia,

Belső koordinációért felelős alelnök

 

„Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.”

/Michael Jordan/

 

2016 júliusában szereztem diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán, ezt követően 2016 őszén kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területem a társasági jog és az állami vagyongazdálkodás egy speciális metszetét, az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vagyoni és vagyongazdálkodási sajátosságainak vizsgálatát öleli fel.

2018 júniusában léptem be a DOSz Közigazgatás-tudományi Osztályába, 2018. októbertől töltöm be a belső koordinációért felelős alelnöki tisztséget. Ezen pozícióban elsődleges célom az osztálytagok közötti kapcsolatok kialakítása és elmélyítése különböző közös programok és rendezvények szervezése útján. Álláspontom szerint ugyanis az egyes kutatási területek, érdeklődési körök közötti kapcsolódási pontok és átfedések megtalálásával lehetőség nyílik a doktoranduszok között szakmai együttműködések kiépítésére, amely közös kutatásokban, publikációkban, előadásokban ölthet testet. Emellett a kapcsolatépítés egyaránt fontos egymás segítése, támogatása szempontjából is, így a szakmai eredmények mellett lehetőséget biztosít egy összetartó, nyitott, ambiciózus közösség kialakítására és erősítésére. Belső koordinációért felelős alelnökként törekszem olyan rendezvények és programok szervezésére, amelyek hozzájárulnak az említett közösség építéséhez és erősítéséhez, amely közösség egyúttal állandóan nyitott az új, belépni kívánó tagok irányába is.

 

dr. Teleki Bálint,

Tudományos alelnök

 

2016 januárjában szereztem jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően egy ideig ügyvédjelöltként dolgoztam.

2017 szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Európai Köz- és Magánjogi Tanszéke mellett dolgozom, a Közszolgálati Doktori Iskola PhD-hallgatójaként. Elsődleges kutatási területeim az európai uniós közigazgatás, az Európai Unió ügynökségei és az uniós és a magyar pénzügyi felügyeletnek a 2008-as válság utáni átalakulása. Felsőfokon beszélek angol és német nyelven.

A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályán és az NKE Doktorandusz Önkormányzatában egyaránt 2018 szeptemberével kezdtem meg a munkát (utóbbi szervezetben jogi ügyekért felelős elnöki megbízottként).

dr. Varga Márk

Titkár

 

Az Államigazgatási Főiskolán 1999-ben Igazgatásszervező, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2003-ban Jogász, 2006-ban Ingatlanforgalmi szakjogász végzettséget szereztem. 2000-től, tizenöt éven át dolgoztam a földügyi igazgatás területén földhivatalok helyi és területi szervezeti egységeiben, illetve a Földművelésügyi Minisztériumban. 2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozom a Vezető- és Továbbképzési Központban, jelenleg az Igazgatói Titkárságon. Emellett az Ingatlan-nyilvántartás c. tárgy révén veszek részt az Államtudományi és Közigazgatási Karon folyó oktatási tevékenységben.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában 2017. évben kezdtem meg tanulmányaimat. Kutatásom során történeti és nemzetközi aspektusból vizsgálom a telekkönyv intézményét.

A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályán 2018 szeptembere óta látom el a titkári feladatokat.

Az Osztály legfontosabb, évente megrendezett eseményei:

·         Doktorandusz Információs Nap (NKE)

·         A Tudomány Kapujában Poszterverseny

·         A Haza Szolgálatában Konferencia

·         Közreműködés a Tavaszi Szél Konferencia Közigazgatástudományi Szekciójának előkészítésében és lebonyolításában

·         Ezen kívül kerekasztal beszélgetések, workshopok rendszeres szervezői vagyunk, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásnevelésre.


A Közigazgatás-tudományi Osztály friss hírei / Hírarchívum

29 ápr

Association of the Hungarian PhD and DLA students Department of Administrative Sciences

Conference Call Would you like to improve your oral presenting skills in English? Are you exited to discuss your latest research results? Would you like become an even more active member of the PhD community in the field of public administration? The time has come! The Department of Administrative Sciences of the Association of the Hungarian PhD and DLA students organizes a conference for PhD students in order to provide an opportunity to present their latest results and achievements of their research and also to improve their presenting skills by providing an opportunity to present in English in an open-minded and supportive environment. The main topic of the conference is: Critical rethinking of public administration However, any presentation related to public administ

01 jún

Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztály Módszertani szakmai napok eseményére

Módszertani szakmai napokat melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődő kollégát.   A szakmai esték időpontjai: 2017. 06. 12-14. (hétfő, kedd és szerda) 16:00 – 19:30; Helyszín: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar (1118. Ménesi út 5.), 201-es terem   A tavalyi évben elindult módszertani műhelysorozat a kutatásmódszertan és az empíria alkalmazásának általános kérdéseivel foglalkozott, míg az idén a társadalomtudományban alkalmazott leggyakoribb technikák mélyebb megismerése a cél. A három napos program min

13 máj

Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztály

   MEGHÍVÓ     A Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a   Módszertani műhelysorozatának második rendezvényére, melynek címe:   Amiről nem beszélnek a számok - félrevezető adatok, hibás értelmezések   A második műhely időpontja: 2016. 05. 17. (kedd) 17:00 – 18:30; Helyszín: NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar (1118. Ménesi út 5.), 201-es terem A második műhely vezetője: Várhalmi Zoltán, az NKE Államkutatási &eacu