Hittudományi Osztály

Bemutatkozás

A DOSz Hittudományi Osztálya a legkorábban létrejött, folyamatosan működő tudományos osztály, melynek jogelődje a Teológiai Tudományos Osztály 2009-ben állt fel. Eddigi elnökei: Csűrös András (2009-2010), Szávay László (2010-2013), Gér András (2013-2014), Zila Gábor (2015-2016), jelenlegi elnök Kiss Gábor. A taglétszám 25 fő, mely – figyelembe véve a hittudományi képzések átlaghoz képesti alacsony létszámát – igen szép eredménynek tekinthető. A Hittudományi Osztály tagjai között nem csak a szűken vett  teológia területéről érkeztek hallgatók, hanem a kapcsolódó diszciplínák doktori iskoláiból is. Osztályunk 7 egyetemen 10 doktori iskolájából érkező tagokat tömörít, s nem csak Magyarországról, hanem a Kárpát-medence egész területéről.
Az Osztály által szervezett legjelentősebb esemény a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciája, melyet immár 5 esztendeje minden évben komoly sikerrel rendezünk meg, az előadói létszáma  minden alkalommal 70-80 fő volt. Az idei esztendőben október 23-25-e között kerül sor konferenciára, hagyományosan a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. A tanácskozás fővédnökségét Főtiszteletű Steinbach József püspök úr, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke vállalta el. Az idei évben is – mint eddig minden alkalommal – tervezzük, hogy tanulmánykötet formájában is megjelentetjük a konferencia anyagát. E konferencia tapasztalatai nagy segítségünkre voltak, abban, hogy a 2015 márciusában megrendezett Tavaszi Szél Konferencián a Hittudományi Szekció lebonyolítását sikeresen megoldjuk.
Az elmúlt szemeszter idején kezdtük el szervezni – hagyományteremtő szándékkal – az Örök értékek – Mai kérdések szimpózium sorozatot, melynek az a célja, hogy az ország és a Kárpát-medence több pontján is adjunk lehetőséget doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak arra, hogy eredményeiket közre adhassák. Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben a megkeresett intézmények maximálisan támogattak minket, így lesz arra lehetőségünk, hogy egy év múlva újabb eseményt szervezhessünk náluk.
Az Osztály jövőbeni tervei között szerepel még, hogy szorosabb együttműködést alakít ki más tudományos osztályokkal, annak érdekében, hogy olyan közös rendezvényeket hívhassunk életre, amelyek az általunk képviselt tudományágak közötti párbeszédet segíthetik elő.
 
További elérhetőség:
Az osztály Facebook-oldala, melyen az aktuális eseményekről, konferenciákról lehet tudomást szerezni! 
 
Az osztályba jelentkezni a linkre kattintva lehetséges!