Földtudományok Osztálya

Bemutatkozás

Magyarországon összesen öt egyetemen (Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) működik Földtudományi Doktori Iskola. A földtudományi tudományág komplex, ugyanis több tudományterületet foglal magába. Azt, hogy ki melyiket választja hivatásul mindenki az érdeklődésének megfelelően döntheti el. Ide tartozó tudományterületek a csillagászat, geográfia, geofizika, geológia, meteorológia, térképészet-geoinformatika stb.
A többi kutatóhoz hasonlóan a mi szakmánk is rendkívül sokrétű, ezen rengeteg szakterületnek és az azokon belüli szakosodásnak köszönhetően. Szinte minden kutató a képzése során terepi és laboratóriumi gyakorlati munkát végez (belföldön és külföldön egyaránt), valamint számos hazai és nemzetközi konferencián, továbbképzésen veszünk részt, ahol bemutatjuk új eredményeinket és személyes kapcsolatainkat bővítjük.
A földtudományokkal foglalkozó doktoranduszok országos képviseletét 2014-ig a Műszaki, Építészeti és Földtudományi Osztály látta el. Azonban hazánkban és a határokon túl működő magyar nyelvű földtudományi doktori képzéseken megnövekedett hallgatói létszám indokolttá tette egy olyan osztály létrehívását, melynek elsődleges profilja az ezen a területen tevékenykedő hallgatók összefogása, munkájuk segítése.
Az újonnan alakuló osztály előkészületben lévő tagtoborzása 2014 tavaszán kezdődött, az első jelentős lépést a 2014 tavaszán megrendezésre került Tavaszi Szél konferencia jelentette. A konferencián részt vett 21 hallgató közül 6 fő már a konferencia ideje alatt jelezte, hogy szívesen részese lenne az új osztály létrehívásának, ezáltal 2014. május 9-én megalakulhatott a Földtudományok Osztálya az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén lévő ELTE Természetrajzi Múzeum Ásványtárában. A Földtudományok Osztályának jelenleg 29 tagja van. A tagok az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájából, Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájából, a Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolájából, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolájából kerültek ki.
A taglétszám bővítése folyamatos, hiszen a DOSz Földtudományok Osztályának megalakulásával lehetőség nyílik az ország különböző egyetemeinek ugyanazon tudományág doktori iskolájában tanuló doktoranduszok összefogására. A területünk több száz éves hagyományainak továbbörökítése is fontos szempont, amire leginkább a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi kara a legjobb példa, ahol a Selmeci bányászhagyományok a mai napig élnek. Mindezek szellemében kezdjük el a közös programok szervezését, kapcsolatok kiépítését, és a már meglévő hagyományaink őrzését, ápolását.
Céljaink megvalósításához a legalkalmasabb eszköz a nemzetközi doktorandusz konferenciák szervezése. Már egy ilyen jellegű kezdeményezés megvalósult a Pécsi Tudományegyetem szervezése kapcsán 2013-ban (Kárpát-medencei Földtudományi Doktori Iskolák Nemzetközi Konferenciája), melynek megrendezését és hagyományának kiépítését az osztály egyik fő céljának érzi.
Új kutatási eredmények eléréséhez méréseket kell végeznünk, melyhez adott esetben nem mindig áll a rendelkezésünkre megfelelő műszer saját egyetemünkön. Éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk más intézetek infrastruktúrájának felderítését, esetleges használatát. További munkánk során szeretnénk az ilyen jellegű kapcsolatokat erősíteni, támogatni azokat a kutatásokat, melyek segítségével a Magyarországon lévő eszközparkokat (pl. ELTE, Miskolc, Szeged) látogatni tudjuk. Ezzel együtt a doktoranduszok számára lehetőséget kívánunk teremteni, hogy megismerjék a más doktori iskolákban folyó képzéseket (intézeti nyílt nap szervezése), illetve tevékenységeiket, gondolva a majdani álláslehetőségekre.
Továbbá terveink között szerepel a megalakult Földtudományok Osztályának és programjainak terjesztése, remélve minden doktorandusz csatlakozását, aki elhivatottságot érez tudományterülete és szakmai közössége iránt.
A Földtudományok Osztályának megalakulására 2014-ben került sor, az eddigi közös feladatok és programok megmutatták, hogy létére egyértelműen szükség van. Emellett világossá vált, hogy dolgoznak az országban olyan elhivatott fiatal földtudományi kutatók, akik tanulmányaik mellett közösségünkért is hajlandóak tevékenykedni és fel tudnak sorakozni olyan célok mögé, melyek az ország különböző egyetemein működő földtudományi doktori iskolákban dolgozó doktoranduszok közös érdekeit szolgálják. Ezért okkal bízunk benne, hogy ezeket a célokat sikeresen meg is tudjuk valósítani, és hogy osztályunk léte egy hiánypótló, interdiszciplináris együttműködés kezdetét jelenti.


A Földtudományok Osztálya friss hírei / Hírarchívum

17 szept

Fiatal Tudósok Estje a FöTO rendezésében

  MEGHÍVÓ      A DOSz Földtudományok osztálya tisztelettel és szeretettel meghív minden kedves Érdeklődőt a Fiatal Tudósok Estje programsorozat keretein belül megszervezett kerekasztal beszélgetésére. Téma: A múlt a jövő tükre? Nyersanyagkutatás és bányászat - a fejlődés kulcsa vagy szükségtelen környezetrombolás? Időpont: 2015. szeptember 18. (16:30-18:30)   Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.) Bevezető előadást tartja: Leskó Máté Zsigmond (PhD hallgat&o

01 jan

Megalakult a Doktoranduszok Országos Szövetségének Földtudományok Osztálya

Az alakuló ülésünk időpontja 2014. május 09.-e 15:00, helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén lévő Természetrajzi Múzeum Ásványtára volt.   Osztályunk alakuló ülésén az országban működő öt Földtudományi Doktori Iskolából hármat is képviseltek személyes jelenlétükkel a résztvevők, nevezetesen a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskoláit.   Az ülésen megjelent Horv