Alumni Osztály

Bemutatkozás

A DOSz Alumni Osztály 2015-ben alakult meg három fővel. Jelenleg az alapító elnök mellet két végzett doktor alkotja az osztályt. Mindkettő tag a soproni Nyugat Magyarországi Egyetem oktatója. Az osztályának elsődleges célkitűzése, hogy a DOSz szervezeti értékeit ötvözze a doktoranduszok oktatási és kutatási értékeivel. Ebben a törekvésben jelentős szerepet játszik a DOSz volt doktoranduszaival történő kapcsolattartás, amely a múlt értékeit összeköti a jövőben elérendő eredményekkel. További célok között szerepel, hogy az osztály tagsága összefogja, és ez által erősítse ezt a közösséget, és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra azon doktoranduszokkal, akikkel a tudományos osztályok keretein belül működtek közre. Fontos célként került meghatározásra egy közösségformáló és egyben nemes egyéni és csoportos törekvéseket támogató Alumni Bál megszervezése, amely bál hagyományteremtő célzattal mutatja be a végzett és PhD fokozattal rendelkező volt dosz tagok munkásságát és a tudományos palettán elért eredményeit.   
 
A DOSz Alumni Osztályán belül hangsúlyos szerepet kap az összefogás, amely a doktori fokozattal rendelkező volt doktoranduszokat ösztönzi a további kapcsolattartásra a DOSz tudományos osztályainak tisztségviselőivel és tagjaival. Az DOSz Alumni Osztály e céljai elérésének érdekében rendezvényeket, tudósesteket, konferenciákat szervez. Anyagi lehetőségeihez mérten továbbá, ösztöndíjat alapít. Az osztály működése merőben eltér a DOSz tudományos osztályainak működésétől. Elsődlegesen figyelembe kell venni, hogy az osztályba olyan személyek kérhetik felvételüket, akik már rendelkeznek doktori fokozattal. Az osztály tagsága egy úgynevezett mentori tevékenységet is be kíván tölteni azáltal, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a doktorandusz iskolákba tanuló hallgatók segítségért fordulhassanak az osztály tagjaihoz a sikeres doktori védés véghezvitele érdekében.
 
Távlati céljaink között szerepel egy ösztöndíjrendszer kialakítása, amely nappalis és levelezős doktorandusz hallgatók, valamint végzett doktori fokozattal rendelkező volt DOSz tagok összefogásával anyagi segítséget nyújtsanak - adományozó formában – olyan szociálisan rászoruló, tehetséges, szorgalmukkal tudományos eredményeket elérő doktorandusz hallgatóknak.
 

Tagfelvétel:
Az osztályba az  alumni@dosz.hu email címen igényelhető vagy az oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet jelentkezni, melyet az elnöknek vagy a dosz titkárságának kell eljuttatni. A tagfelvételről mindig a soron következő osztályülés dönt. A felvettek az ülés után azonnal az osztály teljes jogú tagjaivá válnak, és felkerülnek az osztály levelezőlistájára.  
 

További elérhetőség:
Az osztály Facebook-oldala, melyen az aktuális eseményekről, konferenciákról lehet tudomást szerezni!
 
Letölthető dokumentumok:


A Alumni Osztály friss hírei / Hírarchívum