Közigazgatás-tudományi Osztály

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Közigazgatás-tudomány területén történelmi jelentőségű esztendőként tartják számon a 2013-as évet, amikor a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata nyomán létrejött az ország első közigazgatás-tudományi doktori iskolája a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A doktorandusz közösség még ugyanebben az évben, 2013 júniusában megalapította az új diszciplínának megfelelő tudományos osztályt. A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztály küldetése, hogy a „közjóért” szellemiséget követve megteremtse hazánkban azt a fórumot, mely befogadja, átadja és közvetíti a közigazgatás elméleti, gyakorlati eredményeit, ezáltal az elvégzett kutatások és az alkotói munka ténylegesen hozzájáruljanak a magyar nemzeti közigazgatás fejlesztéséhez, megújításához.A tanév során kiemelt célunk a tagság támogatása egyéni céljaik elérésében akár itthon, akár nemzetközi színtéren, valamint a közösségépítés új dimenzióinak megteremtése az alábbiak szerint:
- hasznos szakmai rendezvények, kutatói workshopok megszervezése;
- közigazgatási eseményekkel, konferenciákkal kapcsolatos hírek megosztása, mely folyamatos tájékoztatást nyújt az aktualitásokról a tudomány iránt érdeklődőknek;
- a nemzetközi és hazai partnerekkel való szakmai együttműködés során inspiráló alkotói környezetet biztosítani tagjaink számára;
- megfelelő publikációs fórumok megtalálása és biztosítása.


Szeretettel várjuk a közigazgatás-tudomány iránt elkötelezett doktoranduszok jelentkezését a fenti e-mail címen!


Jelentkezési lap
Adatkezelési tájékoztató


További elérhetőség:
Az osztály Facebook-oldala, melyen az aktuális eseményekről, konferenciákról lehet tudomást szerezni!

 

Critical rethinking of public administration Conference 2019 absztrakt kötete elérhető itt.

 

Osztály tisztségviselők:

Szakos Judit,

Elnök


 

Mottóm: „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot” (Nelson Mandela)

Ennek megfelelően igyekszem egyrészt minél szélesebb körben képezni magamat, másrészt oktatással kapcsolatos – főleg önkéntes – projektekben veszek részt.

A DOSZ-ba is ezért jelentkeztem 2016-ban, mert hiszek a jövő kutatóiban rejlő hármas identitásban, akik egyszerre lehetnek oktatók, kutatók és véleményvezérek. Ezzel viszont egyrészt hatalmas felelősség társul, másrészt mindennek alapfeltétele egy olyan erős, támogató közösség, amit például a Doktoranduszok Országos Szövetségében találunk.

 

Pató Viktória Lilla,

Kommunikációs alelnök

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának másodéves hallgatójaként elkötelezett vagyok a doktori képzés fejlesztése és a doktorandusz közösség építése iránt. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályában 2017 szeptembere óta töltök be kommunikációs alelnöki tisztséget, 2018. április 9-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnökeként tevékenykedem. A tudományszervező és közösségépítő feladataim során megtapasztaltam, hogy a kommunikáció fontosságának hangsúlyozása elengedhetetlen. A vizibilitás a tudományos élet kulcsa, kutatási tevékenységeink közzététele nélkül eredményeink nem lennének a társadalom szolgálatába állíthatók. A DOSz KiTO-ban végzett munkám során nagy hangsúlyt fektetek a szervezeten belüli kommunikációra, az osztály külső megjelenésére, valamint a csapatjátékra.

 

dr. Lehoczki Zóra Zsófia,

Belső koordinációért felelős alelnök

 

„Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.”

/Michael Jordan/

 

2016 júliusában szereztem diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán, ezt követően 2016 őszén kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területem a társasági jog és az állami vagyongazdálkodás egy speciális metszetét, az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vagyoni és vagyongazdálkodási sajátosságainak vizsgálatát öleli fel.

2018 júniusában léptem be a DOSz Közigazgatás-tudományi Osztályába, 2018. októbertől töltöm be a belső koordinációért felelős alelnöki tisztséget. Ezen pozícióban elsődleges célom az osztálytagok közötti kapcsolatok kialakítása és elmélyítése különböző közös programok és rendezvények szervezése útján. Álláspontom szerint ugyanis az egyes kutatási területek, érdeklődési körök közötti kapcsolódási pontok és átfedések megtalálásával lehetőség nyílik a doktoranduszok között szakmai együttműködések kiépítésére, amely közös kutatásokban, publikációkban, előadásokban ölthet testet. Emellett a kapcsolatépítés egyaránt fontos egymás segítése, támogatása szempontjából is, így a szakmai eredmények mellett lehetőséget biztosít egy összetartó, nyitott, ambiciózus közösség kialakítására és erősítésére. Belső koordinációért felelős alelnökként törekszem olyan rendezvények és programok szervezésére, amelyek hozzájárulnak az említett közösség építéséhez és erősítéséhez, amely közösség egyúttal állandóan nyitott az új, belépni kívánó tagok irányába is.

 

dr. Teleki Bálint,

Tudományos alelnök

 

2016 januárjában szereztem jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően egy ideig ügyvédjelöltként dolgoztam.

2017 szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Európai Köz- és Magánjogi Tanszéke mellett dolgozom, a Közszolgálati Doktori Iskola PhD-hallgatójaként. Elsődleges kutatási területeim az európai uniós közigazgatás, az Európai Unió ügynökségei és az uniós és a magyar pénzügyi felügyeletnek a 2008-as válság utáni átalakulása. Felsőfokon beszélek angol és német nyelven.

A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályán és az NKE Doktorandusz Önkormányzatában egyaránt 2018 szeptemberével kezdtem meg a munkát (utóbbi szervezetben jogi ügyekért felelős elnöki megbízottként).

dr. Varga Márk

Titkár

 

Az Államigazgatási Főiskolán 1999-ben Igazgatásszervező, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2003-ban Jogász, 2006-ban Ingatlanforgalmi szakjogász végzettséget szereztem. 2000-től, tizenöt éven át dolgoztam a földügyi igazgatás területén földhivatalok helyi és területi szervezeti egységeiben, illetve a Földművelésügyi Minisztériumban. 2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozom a Vezető- és Továbbképzési Központban, jelenleg az Igazgatói Titkárságon. Emellett az Ingatlan-nyilvántartás c. tárgy révén veszek részt az Államtudományi és Közigazgatási Karon folyó oktatási tevékenységben.

A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában 2017. évben kezdtem meg tanulmányaimat. Kutatásom során történeti és nemzetközi aspektusból vizsgálom a telekkönyv intézményét.

A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályán 2018 szeptembere óta látom el a titkári feladatokat.

Az Osztály legfontosabb, évente megrendezett eseményei:

·         Doktorandusz Információs Nap (NKE)

·         A Tudomány Kapujában Poszterverseny

·         A Haza Szolgálatában Konferencia

·         Közreműködés a Tavaszi Szél Konferencia Közigazgatástudományi Szekciójának előkészítésében és lebonyolításában

·         Ezen kívül kerekasztal beszélgetések, workshopok rendszeres szervezői vagyunk, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásnevelésre.

Kapcsolat

Szakos Judit
elnök

Intézmény:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Kutatási téma:
A magyar innovációs gyakorlat a Triple és a Quintuple Helix modell perspektívájában – A közigazgatási szervezetek példája

Elérhetőség:

kozigazgatas.dosz@gmail.com

Honlap: https://www.facebook.com/doszkto/


A Közigazgatás-tudományi Osztály friss hírei

Meghívó  - Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály ülésére
Meghívó - Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály ülésére
2015-01-28 10:04:11

tovább olvasom >
kelet/nyugat tanulmánypályázat!
kelet/nyugat tanulmánypályázat!
2014-12-08 15:58:59

tovább olvasom >
kelet/nyugat – kerekasztal beszélgetés a kultúrák találkozásáról
kelet/nyugat – kerekasztal beszélgetés a kultúrák találkozásáról
2014-12-08 15:53:31

tovább olvasom >
Összkép szavakban kötetbemutató
Összkép szavakban kötetbemutató
2014-12-08 15:51:53

tovább olvasom >
ÖSSZKÉP SZAVAKBAN könyvbemutató
ÖSSZKÉP SZAVAKBAN könyvbemutató
2014-11-20 15:24:46

tovább olvasom >
Meghívó  A Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály ülésére
Meghívó A Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály ülésére
2014-10-06 16:58:16

tovább olvasom >
Beszámoló az I. Összkép Konferenicáról
Beszámoló az I. Összkép Konferenicáról
2013-11-25 16:00:51

tovább olvasom >
I. Összkép Doktorandusz Konferencia Programja
I. Összkép Doktorandusz Konferencia Programja
2013-11-13 09:15:40

tovább olvasom >
MŰVÉSZETI, SZÍNHÁZ- ÉS FILMTUDOMÁNYI OSZTÁLY I. ÖSSZKÉP DOKTORANDUSZ KONFERENCIA 2013
MŰVÉSZETI, SZÍNHÁZ- ÉS FILMTUDOMÁNYI OSZTÁLY I. ÖSSZKÉP DOKTORANDUSZ KONFERENCIA 2013
2013-09-12 14:51:06

tovább olvasom >
Beszámoló az első hónapok eseményeiről
Beszámoló az első hónapok eseményeiről
2013-08-22 12:24:24

tovább olvasom >
Bemutatkozik a Művészeti, Színház-, és Filmtudományi Osztály elnöke
Bemutatkozik a Művészeti, Színház-, és Filmtudományi Osztály elnöke
2013-08-22 11:29:25

tovább olvasom >
A Művészeti, Színház-, és Filmtudományi Osztály megalakulásáról
A Művészeti, Színház-, és Filmtudományi Osztály megalakulásáról
2013-08-22 11:27:32

tovább olvasom >