Földtudományok Osztálya

Bemutatkozás

Magyarországon összesen öt egyetemen (Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem) működik Földtudományi Doktori Iskola. A földtudományi tudományág komplex, ugyanis több tudományterületet foglal magába. Azt, hogy ki melyiket választja hivatásul mindenki az érdeklődésének megfelelően döntheti el. Ide tartozó tudományterületek a csillagászat, geográfia, geofizika, geológia, meteorológia, térképészet-geoinformatika stb.
A többi kutatóhoz hasonlóan a mi szakmánk is rendkívül sokrétű, ezen rengeteg szakterületnek és az azokon belüli szakosodásnak köszönhetően. Szinte minden kutató a képzése során terepi és laboratóriumi gyakorlati munkát végez (belföldön és külföldön egyaránt), valamint számos hazai és nemzetközi konferencián, továbbképzésen veszünk részt, ahol bemutatjuk új eredményeinket és személyes kapcsolatainkat bővítjük.
A földtudományokkal foglalkozó doktoranduszok országos képviseletét 2014-ig a Műszaki, Építészeti és Földtudományi Osztály látta el. Azonban hazánkban és a határokon túl működő magyar nyelvű földtudományi doktori képzéseken megnövekedett hallgatói létszám indokolttá tette egy olyan osztály létrehívását, melynek elsődleges profilja az ezen a területen tevékenykedő hallgatók összefogása, munkájuk segítése.
Az újonnan alakuló osztály előkészületben lévő tagtoborzása 2014 tavaszán kezdődött, az első jelentős lépést a 2014 tavaszán megrendezésre került Tavaszi Szél konferencia jelentette. A konferencián részt vett 21 hallgató közül 6 fő már a konferencia ideje alatt jelezte, hogy szívesen részese lenne az új osztály létrehívásának, ezáltal 2014. május 9-én megalakulhatott a Földtudományok Osztálya az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén lévő ELTE Természetrajzi Múzeum Ásványtárában. A Földtudományok Osztályának jelenleg 29 tagja van. A tagok az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájából, Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájából, a Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolájából, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolájából kerültek ki.
A taglétszám bővítése folyamatos, hiszen a DOSz Földtudományok Osztályának megalakulásával lehetőség nyílik az ország különböző egyetemeinek ugyanazon tudományág doktori iskolájában tanuló doktoranduszok összefogására. A területünk több száz éves hagyományainak továbbörökítése is fontos szempont, amire leginkább a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi kara a legjobb példa, ahol a Selmeci bányászhagyományok a mai napig élnek. Mindezek szellemében kezdjük el a közös programok szervezését, kapcsolatok kiépítését, és a már meglévő hagyományaink őrzését, ápolását.
Céljaink megvalósításához a legalkalmasabb eszköz a nemzetközi doktorandusz konferenciák szervezése. Már egy ilyen jellegű kezdeményezés megvalósult a Pécsi Tudományegyetem szervezése kapcsán 2013-ban (Kárpát-medencei Földtudományi Doktori Iskolák Nemzetközi Konferenciája), melynek megrendezését és hagyományának kiépítését az osztály egyik fő céljának érzi.
Új kutatási eredmények eléréséhez méréseket kell végeznünk, melyhez adott esetben nem mindig áll a rendelkezésünkre megfelelő műszer saját egyetemünkön. Éppen ezért elengedhetetlennek tartjuk más intézetek infrastruktúrájának felderítését, esetleges használatát. További munkánk során szeretnénk az ilyen jellegű kapcsolatokat erősíteni, támogatni azokat a kutatásokat, melyek segítségével a Magyarországon lévő eszközparkokat (pl. ELTE, Miskolc, Szeged) látogatni tudjuk. Ezzel együtt a doktoranduszok számára lehetőséget kívánunk teremteni, hogy megismerjék a más doktori iskolákban folyó képzéseket (intézeti nyílt nap szervezése), illetve tevékenységeiket, gondolva a majdani álláslehetőségekre.
Továbbá terveink között szerepel a megalakult Földtudományok Osztályának és programjainak terjesztése, remélve minden doktorandusz csatlakozását, aki elhivatottságot érez tudományterülete és szakmai közössége iránt.
A Földtudományok Osztályának megalakulására 2014-ben került sor, az eddigi közös feladatok és programok megmutatták, hogy létére egyértelműen szükség van. Emellett világossá vált, hogy dolgoznak az országban olyan elhivatott fiatal földtudományi kutatók, akik tanulmányaik mellett közösségünkért is hajlandóak tevékenykedni és fel tudnak sorakozni olyan célok mögé, melyek az ország különböző egyetemein működő földtudományi doktori iskolákban dolgozó doktoranduszok közös érdekeit szolgálják. Ezért okkal bízunk benne, hogy ezeket a célokat sikeresen meg is tudjuk valósítani, és hogy osztályunk léte egy hiánypótló, interdiszciplináris együttműködés kezdetét jelenti.

Kapcsolat

Márta László
elnök

Elérhetőség:

marta.laszlo@science.unideb.hu

Honlap:


A Földtudományok Osztálya friss hírei

Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályának elnöki tisztségére
Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályának elnöki tisztségére
2017-10-11 15:19:12

tovább olvasom >
Meghívó a Doktorandusz kutatóúton című rendezvényre
Meghívó a Doktorandusz kutatóúton című rendezvényre
2016-05-03 11:43:33

tovább olvasom >
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére
2016-05-03 11:24:04

tovább olvasom >
DOSz Café a DOSz TEPO és a TéKa szervezésében
DOSz Café a DOSz TEPO és a TéKa szervezésében
2015-12-08 14:15:18

tovább olvasom >
Fiatal Tudósok Estje a TePo rendezésében
Fiatal Tudósok Estje a TePo rendezésében
2015-09-17 12:50:29

tovább olvasom >
DOSz TePo ülés
DOSz TePo ülés
2015-04-28 16:00:24

tovább olvasom >
DOSz Café
DOSz Café
2015-02-17 16:48:45

tovább olvasom >
Új elnök a Történelem- és Politikatudományi Osztály élén
Új elnök a Történelem- és Politikatudományi Osztály élén
2015-01-14 13:16:48

tovább olvasom >
Meghívó - TePO ülésre
Meghívó - TePO ülésre
2015-01-13 09:56:04

tovább olvasom >
Pályázati kiírása a DOSz Történelem- és Politikatudományi Osztály elnöki tisztének betöltésére
Pályázati kiírása a DOSz Történelem- és Politikatudományi Osztály elnöki tisztének betöltésére
2014-12-17 15:52:16

tovább olvasom >
Beszámoló a Történelem- és Politikatudományi Osztály Nemzet(politika) és emlékezet(politika) című rendezvényéről
Beszámoló a Történelem- és Politikatudományi Osztály Nemzet(politika) és emlékezet(politika) című rendezvényéről
2014-11-24 13:32:30

tovább olvasom >
Emlékezettörténeti eladások és politikai kerekasztal-beszélgetés
Emlékezettörténeti eladások és politikai kerekasztal-beszélgetés
2014-11-11 09:13:32

tovább olvasom >
Mit látunk másként az információtörténeti szemüvegen keresztül? – DOSz Café Szegeden
Mit látunk másként az információtörténeti szemüvegen keresztül? – DOSz Café Szegeden
2014-10-06 17:02:40

tovább olvasom >
Meghívó a  Történelem- és Politikatudományi Osztály ülésére
Meghívó a Történelem- és Politikatudományi Osztály ülésére
2014-09-23 14:24:04

tovább olvasom >
A Nagy Háború és emlékezete - Tudományos konferencia
A Nagy Háború és emlékezete - Tudományos konferencia
2014-09-08 15:15:29

tovább olvasom >
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére44475
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére44475
2014-08-25 15:52:33

tovább olvasom >
A megtorlás módszerei: a politikai rendőrségek + DOSz Café
A megtorlás módszerei: a politikai rendőrségek + DOSz Café
2014-08-19 12:11:22

tovább olvasom >
Meghívó a Belvedere Meridionale Alapítvány által szervezett nyári történésztáborba
Meghívó a Belvedere Meridionale Alapítvány által szervezett nyári történésztáborba
2014-05-23 14:13:55

tovább olvasom >
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére
2014-05-14 11:52:37

tovább olvasom >
Meghívó Szőts Zoltán Oszkár (TEPO) könyvbemutatójára
Meghívó Szőts Zoltán Oszkár (TEPO) könyvbemutatójára
2014-05-10 12:41:56

tovább olvasom >
DOSz Café 03.27. Mit kezdjünk a múltunkkal? – Beszélgetés az emlékezetpolitika aktuális kérdéseiről
DOSz Café 03.27. Mit kezdjünk a múltunkkal? – Beszélgetés az emlékezetpolitika aktuális kérdéseiről
2014-03-18 15:40:08

tovább olvasom >
DOSz Café Pécs a Történelem- és Politikatudományi Osztály (TEPO) rendezésében, 2014. március 18.
DOSz Café Pécs a Történelem- és Politikatudományi Osztály (TEPO) rendezésében, 2014. március 18.
2014-03-11 11:33:20

tovább olvasom >
III. DOSz Café a Történelem- és Politikatudományi Osztály rendezésében
III. DOSz Café a Történelem- és Politikatudományi Osztály rendezésében
2014-03-07 14:54:44

tovább olvasom >
TEMATIKUS TÖRTÉNELMI OLDALAK AZ INTERNETEN – AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ PÉLDÁJA
TEMATIKUS TÖRTÉNELMI OLDALAK AZ INTERNETEN – AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ PÉLDÁJA
2014-02-10 14:43:54

tovább olvasom >
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére
Meghívó a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztályának ülésére
2014-01-31 10:16:42

tovább olvasom >
DOSz Café
DOSz Café
2014-01-22 10:34:13

tovább olvasom >