Dr. Szabó Imre

Bemutatkozás

 

Elérhetőség:

   szabo.imre@dosz.hu    

Tanulmányok:

 

2016 -

 

 

 

2014 - 2016

 

2009 - 2014

 

 

PhD képzés

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

PhD komplex vizsga teljesítése (2018)

Kutatási terület: kollektív munkajog

Munkajogi szakjogász (L.L.M.)

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Jogász

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Szakmai tevékenység:

 

2018.09 -

 

2014 - 2017,2018 -  2016.06 -

 

2017-2018

Tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Titkárságvezető, jogász, Munkástanácsok Országos Szövetsége

Szakmai kontroller, GINOP 5.3.3-15 (Jogpontok), Dél-Dunántúl Régió

Konzorciumi képviselő, kapcsolattartó, Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat

Ügyvédjelölt, Fodor. T. Gábor ügyvéd

 

Közéleti tevékenység:

 

2011-2013

 

Elnökségi tag, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)

 

Ösztöndíjak, kitüntetések:

 

2016 - PhD hallgatók poszter szekciója, I. helyezett - Az új munka törvénykönyve dilemmái - 5 év távlatából konferencia, KRE ÁJK, SZTE ÁJTK. A kollektív szerződés a munkajogi jogforrások rendszerében, a kollektív szerződés szerepe a magyar munkajogban.

2016 - Dura László díj - Dura Stúdió, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés. A sztrájkjog érvényesülése a sztrájktörvény módosítását követően, különös tekintettel a közszolgáltatásokra.

2018 -  XV. Magyar Munkajogi konferencia - Wolters Kluwer Kft. A munkajogviszonnyal kapcsolatos jog- és/vagy érdekviták feloldása, az alternatív vitarendezés lehetősége témakörben kiírt pályázat elnyerése.

 

 

Publikációs jegyzék:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alternatív vitarendezés meghonosításának újszerű kísérlete és kihívásai a kollektív munkaügyi érdekviták területén, XV. Magyar Munkajogi Konferencia tanulmánykötete, 2018.

Fodor T. Gábor, Nádas György, Szabó Imre Szilárd: Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a közúti

közlekedés területén. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 2018.

Munkajogi kérdések az országgyűlési választásokról, Pécsi Munkajogi Közlemények, 2018/2.

Konta Éva Mercédesz, Gyurta Tibor Roland, Szabó Imre Szilárd Gyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok, családbarát munkahely munkavállalói szempontból. Jogpontok kiskönyvtár, Pauker Holding Kft., 2018.

A magyar kollektív munkajog egyes jogértelmezési kérdéseiről, Debreceni Jogi Műhely, 2017. évi (XIV. évfolyam) 3-4. szám.

Bizalom hiányában – A szakszervezeti taglétszám jelentősége a magyar munkajogi szabályozásban, Pécsi Munkajogi Közlemények, 2016/2. szám.

Néhány gondolat a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó munkajogi szabályozásról (Fodor T. Gábor - Szabó Imre Szilárd), XIV. Magyar Munkajogi Konferencia tanulmánykötete, 2017.

Bankó Zoltán, Berke Gyula, Szabó Imre Szilárd: Prevenció. A tanácsadás lehetősége a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat keretében: A kollektív megállapodások. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 2017.

Czuglerné Ivány Judit, Kun Attila, Szabó Imre Szilárd: Az alternatív vitarendezés alanyai a munkavállalói oldalon; mitől kollektív egy érdekvita?: (szakszervezet, üzemi tanács). HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 2017.

Kun Attila – Bankó Zoltán – Szabó Imre Szilárd: A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat. KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” keretében kiadásra kerülő „A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései” c. tanulmánykötet, 2017.

Sztrájkjogi problémák, Magyar Munkajog E-Folyóirat, 2016/1. szám.

A kollektív szerződések szerepe a megújult munkajogi szabályozásban, Magyar Munkajog E-Folyóirat, 2015/1. szám.

 

Bővebben: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10057363

                                  

Nyelvismeret:                     

                                                  Angol középfok