Felsőoktatás pedagógia - Szeged

Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozat 

Felsőoktatás pedagógia

Szeged, 2018. február 21.

Szerezz gyakorlati ismereteket, tanulj a legkiválóbb akadémikusoktól a sikeres doktori életpályához szükséges, kiemelten fontos témakörökben! Rendezvényeinken, interaktív módon fejlesztheted magad a tudománykommunikáció, a tudományetika, a felsőoktatás-pedagógia, a pályázatírás, a felsőoktatás-menedzsment és a prezentációs technikák területén.
A Sikeres doktori életpálya kurzussorozat alkalmain a részvétel ingyenes, szeretettel várunk minden doktoranduszt, leendő doktoranduszt és fiatal kutatót, tudományterülettől függetlenül!
 
A Sikeres doktori életpálya kurzussorozat negyedik rendezvénye 2018. február 21-én, a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában (6720, Szeged, Somogyi utca 7., 110. terem) kerül megrendezésre, témája a felsőoktatás pedagógia.
 
Tervezett program:
 
09:30-10:00 Regisztráció
10:00-10:05 Köszöntő
10:05 - 11:05 Prof. Dr. Csapó Benő előadása, Értékelés a felsőoktatásban - régi problémák és új perspektívák, 11:05-11:15: a felmerült kérdések megvitatása
11:15-12:15 Dr. Majó-Petri Zoltán előadása, MOOCödjünk együtt a világ bármelyik egyetemi online kurzusán: tévedhet-e több millió diák?!
12:15-12:25: a felmerült kérdések megvitatása
12:25-13:00 szendvicsebéd, kávé szünet
13:00-15:00 Dr. D. Molnár Éva, Tanulás és önszabályozás workshop
15:00 a rendezvény zárása
 
A rendezvényen való részvétel INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
Regisztráció: 
 
Plenáris előadók: 
Prof. Dr. Csapó Benő
Csapó Benő egyetemi tanár, az MTA doktora, a szegedi Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője, illetve az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az általa alapított SZTE Oktatáselméleti Munkabizottság vezetője. Korábban a szegedi Neveléstudományi Intézet vezetője, a PISA Igazgatótanácsának tagja és alelnöke volt. Jelenleg az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának társelnöke, több nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottságának tagjai, a Magyar Pedagógiai folyóirat főszerkesztője, hazai pedagógiai konferenciák kezdeményezője, alapító elnöke. Kutatási területei közé tartozik a tanulói tudás mérése és a technológiaalapú tesztelés mellett a hazai közoktatás eredményességének és minőségének fejlesztése. Csapó Benő széleskörű kutatói tevékenysége által megújította a tanárképzés és a tanártovábbképzés területét, a pedagógiai és neveléstudományi kutatások területén napjaink egyik legjelentősebb kutatója. 
 
 
Dr. Majó-Petri Zoltán
Majó-Petri Zoltán a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának, Üzleti Tudományok Intézetének egyetemi docense, illetve a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója. Korábban a Tanulmányi és Információs Központ vezetője, kiemelt egyetemi beruházások projektmenedzsmentje, HEFOP és TIOP pályázati koordinátor, az SZTE Gazdaságtudományi Kar oktatás szervezés – elektronikus tananyag szerkesztés, távoktatási bizottság vezetője volt. Az oktatói tevékenységeken kívül a vállalati szférában is innovatív közreműködő. Főbb tevékenységei közé tartozik a menedzsment rendszerek tervezése, kialakítása (ERP, VIR); HR rendszerek fejlesztése, virtualizálása; Európai Uniós fejlesztések, pályázatok és beruházások lebonyolítása; vezetői kontrolling formálása és teljesítmény mutatók kidolgozása; szervezetalakítás és szervezetfejlesztési projektek, konszolidációs programok kidolgozása és végrehajtása; E-business és tudásmenedzsment megoldások elemzése és értékelése; illetve a fenntartható fejlődés és zöld iroda projektek kialakítása.  Majó-Petri Zoltán példátlan szakember, oktatói tevékenységét 16 év vezetői és 4 év szakértői tapasztalata támogatja. 
 
Workshop – Tanulás és önszabályozás
 
Dr. D. Molnár Éva
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének habilitált egyetemi docense, a Neveléstudományi Doktori Iskola oktatója, témavezetője.
Elsődleges kutatási területe a tanulás önszabályozásának vizsgálata, emellett a tanulás hatékony és nem hatékony stratégiáinak és motívumainak feltérképezése, az önszabályozás és az erőfeszítésalapú kontroll, illetve a tanulás kognitív és motivációs komponenseinek vizsgálata.