Tavaszi Szél Konferencia 2019

 

K O N F E R E N C I A   F E L H Í V Á S /
C A L L  F O R  C O N F E R E N C E

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2019-ben is megrendezi a TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.
 
A konferenciát 2019. május 3-5. között a Debreceni Egyetemen rendezzük meg.
 
A DOSZ a 2019. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.
 
A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket és azok tudományágait.
 
A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a http://www.dosz.hu/rendezvenyek/tavaszi_szel_konferencia honlapon a rendezvények menüpont alatt.
 
A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak.
 
A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres (szóközökkel együtt) absztraktot, amely a honlapon szereplő formai követelményeknek megfelel – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes a jelentkezés. Fontos, hogy az absztrakt elnevezése alapján a szerző azonosítható legyen.  (Pl.: Minta_Ottó_Absztrakt címe)

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2019. március 10.
 
Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket 2019. március 25-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, vagy férőhelyhiány áll fenn, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhetnek részletes tájékoztatást. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatók. Hiánypótlásra lehetőség nincs.
 
A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése, amely nélkül jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni. A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően küldjük meg a jelentkezőknek.  A befizetett részvételi díjat visszatéríteni nem áll módunkban!
 
Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket a konferenciát követően legkésőbb 2019. június 16-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy aláírással ellátott lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. A lektori véleményt és szerzői nyilatkozatot olyan néven töltse fel, mely alapján a szerző egyértelműen beazonosíthatóvá válik (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői).
 
A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a konferenciakötetben.
 
Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.
 
Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)
 
Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián előadott!
 
A konferencia multidiszciplináris jellege folytán valamennyi tudományterületnek, illetve tudományágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében.
 
A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSZ Tudományos Osztályai objektív szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket.
 
A konferencia tervezett szekciói:
•    Agrártudományi szekció
•    Állam- és jogtudományi szekció
•    Biológiatudományi szekció
•    Filozófiatudományi szekció
•    Fizikatudományi szekció
•    Földtudományi szekció
•    Hadtudományi szekció
•    Hittudományi szekció
•    Irodalomtudományi szekció
•    Kémiai és környezettudományi szekció
•    Kommunikációtudományi szekció
•    Közgazdaságtudományi szekció
•    Közigazgatás-tudományi szekció
•    Matematikai és informatikai szekció
•    Műszaki szekció
•    Művészeti és művészettudományi szekció
•    Nyelvtudományi szekció
•    Orvos- és egészségtudományi szekció
•    Pszichológiai és neveléstudományi szekció
•    Rendészettudományi szekció
•    Sporttudományi szekció
•    Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció
•    Történelem- és politikatudományi szekció
 
A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.
 
Fontosabb határidők:
2019. március 10.      A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.
2019. március 25.      A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.
2019. május 3-5.        A konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)
2019. június 16.         A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.
 
Részvételi díjak:
  • Teljes részvételi díj: 16.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
  • Egy napos részvételi díj szállással: 13.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori étkezést, kísérőprogramokon való részvételt)
  • Egy napos részvételi díj szállás nélkül: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)
  • Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2019. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 5.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
  • Részvételi díj a Debreceni Egyetem hallgatói részére: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebédet és vacsorát a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
  • Második előadás díja: plusz 5.000 Ft
 
A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően küldjük meg a jelentkezőknek.
 
További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez:
 
  • Helyszínnel kapcsolatban: Molnár Dániel (DE, tavasziszel@dosz.hu; +36303121377)
  • Számlázással kapcsolatban: Németh Katalin (DOSZ, iroda@dosz.hu; +36305187958)
  • Absztraktokkal kapcsolatban: Kovács Judit (DOSZ, info@dosz.hu; +36305171059)
 
Dokumentumok:
 
A programváltozás jogát fenntartjuk.