Tavaszi Szél

K O N F E R E N C I A   F E L H Í V Á S
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, doktorjelölteket és mesterszakos hallgatókat, hogy 2017-ben is megrendezi TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.
A konferenciát 2017. március 31-április 2. között a Miskolci Egyetemen rendezzük meg.
A DOSz a 2017. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.
A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.
A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az egyes tudományterületeket és azok tudományágait.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az online regisztrációval itt (kattintson rá) jelezze. A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak.
A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres (szóközökkel együtt) absztraktot – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes a jelentkezés.
A jelentkezés határideje: 2017. február 6.
Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSz az adott tudományágban illetékes tudományos osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket
2017. február 15-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.
A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése a lent megadott határidőig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvételi díj befizetése nélkül jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni!
Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatását, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket legkésőbb 2017.05.31-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy aláírással ellátott lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. A lektori véleményt és szerzői nyilatkozatot olyan néven töltse fel, mely alapján a szerző egyértelműen beazonosíthatóvá válik (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői).
A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSz által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a konferenciakötetben.
Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.
Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)
 
Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián előadott!
 
A konferenciára technikai okokból az első 500 regisztrálót tudjuk befogadni és az első 300 szállást igénylő regisztráló számára tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani.
A konferencia multidiszciplináris jellege folytánvalamennyi tudományterületnek, illetve tudományágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében.
A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSz tudományos osztályai objektív szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket.
 
A konferencia tervezett szekciói: 
Agrártudományi szekció
Állam- és jogtudományi szekció
Biológiatudományi szekció
Filozófiatudományi szekció
Fizikatudományi szekció
Földtudományi szekció
Had- és rendészettudományi szekció
Hittudományi szekció
Irodalomtudományi szekció
Kémiai és környezettudományi szekció
Kommunikációtudományi szekció
Közgazdaságtudományi szekció 
Közigazgatás-tudományi szekció
Matematikai és informatikai szekció
Műszaki szekció
Művészeti és művészettudományi szekció
Nyelvtudományi szekció
Orvos- és egészségtudományi szekció
Pszichológiai és neveléstudományi szekció
Sporttudományi szekció
Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció
Történelem- és politikatudományi szekció
 
A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.
 
Fontosabb határidők: 
2017. február 6.:                                A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.
2017. február 15.:                              A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.
2017. február 27.:                              A részvételi díj befizetésének határideje.
2017. március 31-április 2.:             Konferencia.
2017. május 31.:                                 A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.
 
Részvételi díjak:
Teljes részvételi díj: 16.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt stb.)
 
Egy napos részvételi díj szállással: 13.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori étkezést, kísérőprogramokon való részvételt stb.)
 
Egy napos részvételi díj szállás nélkül: 10.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet stb.)
 
Részvételi díj a DOSz tudományos osztályok 2016. december 20-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 5.000 Ft
(mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt stb.)
 
A részvételi díjat a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően,
2017. február 15-27. között az alábbi bankszámlaszámra kérnénk átutalni a közlemény rovatba feltüntetve, hogy „TSZ 2017, Vezetéknév Keresztnév”
Erste Bank: 11600006-00000000-62169239
További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a konferencia szervezőihez:Székely István (ME, szekely880411@gmail pont com, +36-70-651-5836) vagy Cseh Dávid (ME, cseh88david@gmail pont com, +36-70-450-1458).
Technikai kérdésekkel kapcsolatban Metzger Bernadett (DOSz, iroda@dosz.hu  +36-30-518-7958) áll rendelkezésükre.
 
 
Keresztes Gábor
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége  
Budapest, 2016. december 5.

DOKUMENTUMOK

Absztrakt formai követelményei (2017)

Absztrakt sablon (2017)

Tanulmány formai követelményei (2017)

Tanulmány sablon magyar (2017)

Tanulmány sablon angol (2017)

Szerzői nyilatkozat egy szerző esetén (2017)

Szerzői nyilatkozat több szerző esetén (2017)

Lektori felkérő levél (2017)

Lektori vélemény (2017)