Fiatal Kutatók és Doktranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája

FELHÍVÁS KONFERENCIÁRA VALÓ JELENTKEZÉSRE
 

A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HITTUDOMÁNYI OSZTÁLYA, folytatva a korábbi hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immár nyolcadik a sorban. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2018. február 9-11. közt várja résztvevőit Pécsett, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán!
Konferenciánkra várjuk mindazon doktori képzésben résztvevők jelentkezését, akik teológiai PhD-tanulmányokat végeznek, vagy doktori kutatásuk témája érinti a hit-, ill. a vallástudományok területét. Emellett várjuk azon mesterszakos hallgatók jelentkezését is, akik kutatási témája kapcsolódik e diszciplínákhoz és témavezetőjük támogatja előadásukat. Az osztatlan képzésben résztvevő – még nem doktorandusz – hallgatók számára külön szekciót indítunk konferenciánkon!
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya a határainkon túlról érkező előadókat is szeretettel várja! A korábbi évek hagyományait folytatva szeretnénk ökumenikus elkötelezettségünket is kifejezni, így bátorítjuk valamennyi felekezet doktoranduszhallgatóit a jelentkezésre.
Az idei akadémiai évben a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola megújult épülete ad helyet e nagymultú konferenciának. A több mint 1000 éves Pécsi Egyházmegye szívében elhelyezkedő intézmény számos olyan programmal várja a közösen együtt töltött hétvége folyamán a konferencia közönségét, melyek nem csupán a tudományos diszkusszió számára nyújtanak kiváló talajt, de megismertetik a város kulturális szépségeit és örökségét is a hozzánk látogató vendégeinkkel!
A konferencia előadás nyelve lehet magyar, német és angol. Az egyes referátumok hossza 20 perc, melyet rövid diskurzus követ.
Jelentkezési határidő: 2017. december 10. A jelentkezés feltétele egy maximum 500 szó terjedelmű absztrakt leadása magyar és angol nyelven. A szerzők feladata felkérni egy, a tudományterületen tudományos fokozattal rendelkező személyt, aki a beküldött absztraktot támogató nyilatkozattal látja el. A konferencián elhangzott előadások írott változatait az eddigi hagyományokhoz híven tanulmánykötetben szeretnénk kiadni.
Jelentkezni online lehetséges: https://goo.gl/forms/ftfriHai1C2xdCTo2
Csak abban az esetben tudjuk elfogadni a jelentkezést, ha az előadás írott anyaga (WORD formátumban) és a formanyomtatvány szerinti nyilatkozatok (JPG vagy PDF formátumban) is beküldésre kerültek. A konferencia részvételi költségéről részletes tájékoztató olvasható a megjelölt online felületen.


A részvételi díjat az alábbi bankszámlaszámra szükséges átutalni a megjegyzés rovatba feltűntetve
„HiTO-TKVIII_2018”.
Doktoranduszok Országos Szövetsége, Erste Bank: 11600006-00000000-62169239

További információkért keressen bennünket bizalommal
a dosz.teologia@gmail.com címen.

Bízva a jövő évi személyes találkozás örömében, maradunk tisztelettel:

Pécs, 2017. október 1.
                                                  
            Kiss Gábor                               Andrics Máté                     Földvári Katalin
                   elnök                                       alelnök                            médiareferens

 

Conference invitation – Call for papers
 

The Department of Theology of the National Association of PhD Students (Hungary), follows the tradition of the previous years and organizes its 8th conference in 2018. The Conference of Junior Theologians and Doctoral Students will be organized on 9-11 February 2018 at the Theological College of Pécs (Hungary). We would like to invite wholeheartedly all students who are members of different doctoral schools in theology or other fields if their doctoral research concerns the faith or religious studies respectively. Additionally we are waiting for the application of those master students whose promoter support their presentation. The Theology Department of the National Association of Doctoral Students looks forward to the participation of doctoral students outside of the borders of Hungary, too. Continuing the tradition of previous years, we also would like to express our ecumenical commitment, therefore we encourage the doctoral students and junior researchers of all denominations to apply and participate on our conference. We would like to emphasize that it is the primary concern of the Department of Theology to promote and help the theology training of doctoral students in the scientific milieu. The implementation of this goal has to happen through links that stand above denominations and institutions, creating a stronger connection among those who are working for in the academic world. We believe that the building of connections on international level is the prerequisite of quality work.
Reflecting on the current issues in the academia, we are particularly encouraging interdisciplinary lectures, not neglecting topics that deal with modern challenges of theology and faith.
In this academic year the conference will take place at the renewed building of the Theological College of Pécs (Hungary). The Institution is located at the heart of the one-thousand-years-old diocese of Pécs. Here the participants do not simply have the opportunity to the scientific discussions of the conference but they can also find numerous programs that present the beauties of the city of Pécs and its cultural heritage. The language of the presentations can be Hungarian, German or English. The length of each presentation will me a maximum of 20 minutes that follows a short discussion. Deadline for conference papers is 10 December 2017. The condition of the applications is an abstract of 500 words. The participants ask a qualified person (i.e. their promoters) to express shortly the encouragement of the student/researcher to participate on the conference with the mentioned topic. Similarly to the earlier years, written versions of the conference presentations will be published in a conference volume.
Application is possible by the following webpage: https://goo.gl/forms/ftfriHai1C2xdCTo2 Applications are accepted only in that case if the presentations are uploaded both in MS Word or in PDF format.


Name of the account holder: Doktoranduszok Országos Szövetsége
Name of the bank: Erste Bank
IBAN:
HU50 1160 0006 0000 0000 6216 9239
SWIFT:
GIBAHUHB
Erste Bank

Please copy the following notification in the field of message: HiTO-TKVII_2018
For more information please do not hesitate to contact us: dosz.teologia@gmail.com

We are looking forward to welcome you at our conference,
    1 October 2017, Budapest

     Gábor Kiss                       Máté Andrics                    Katalin Földvári
       president                        vice-president              media consultant

 

Einladung zum Symposium
 

Die Abteilung für Theologie des Landesvereins der PhD Studenten kündigt sein achtes internationales Symposium an. Zwischen 9-11. Februar 2018 erwarten wir die Teilnehmer auf das VIII. Internationale Theologische Symposium der Jungen Forscher und PhD Studenten. Das Symposium findet in Pécs (Fünfkirchen) an der Bischöflichen Theologischen Hochschule statt.
Wir laden zu unserem Symposium solche PhD Studenten herzlich ein, die im Bereich Theologie an einem PhD Studium teilnehmen, oder in solchem Bereich Forschungen machen, welcher mit Theologie oder Religionswissenschaft zu tun hat. Wir laden herlzlich auch MA Studenten ein, deren Forschungsbereich mit diesen Disziplinen angebunden sind, und sie von ihrem Konsulenten bei der Teilnahme untersützt werden. Für diejenigen, die nicht PhD Studenten sind, wird eine eigene Sektion angeboten.
Wir erwarten nicht nur aus Ungarn, sondern auch ausserhalb von Ungarn Referenten. Wir möchten die Tradition der letzten Jahre weiterführen und wir möchten unsere ökumenische Engagement ausdrücken, so ermutigen wir die PhD Studenten sämtlicher Konfessionen, sich zu bewerben.
In diesem akademischen Jahr findet dieses Symposium in dem erneuerten Gebäude der Bischöflichen Theologischen Hochschule von Pécs statt. Diese Einrichtung, die sich im Herzen des mehr als 1000 Jahre alten Bistum von Pécs befindet, erwartet Sie an diesem Wochenende mit zahlreichen solchen Programme, wo Sie die kulturelle Schönheit und die Erbe dieser Stadt kennen lernen können.
Die Sprache des Vortrages kann ungarisch, deutsch und englisch sein. Die einzelne Voträge sollen 20 Minuten daueren, jedem Vortrag folgt eine kurze Diskussion.
Anmeldefrist ist 10. Dezember 2017. Die Voraussetzung der Bewerbung ist die Abgabe eines Aufsatzes, dessen Umfang maximal 500 Wort ist, verfasst in deutscher und englischer Sprache. Der Verfasser/ die Verfasserin soll jemanden, der in diesem Wissenschaftbereich einen wissentschaftlichen Grad hat darum bitten, zu diesem Aufsatz eine unterstützende Erklärung zu geben. Wir möchten die schriftlichen Fassungen der Vortäge wie gewonht, in einem Band herausgeben.
Bewerbung auf der Webseite: https://goo.gl/forms/ftfriHai1C2xdCTo2 Wir können die Bewerbungen nur in dem Fall akzeptieren, wenn der schriftliche Stoff des Vortrags (in WORD Format) und die Erklärungen in JPG oder PDF Format, eingesendet worden sind. Über die Kosten können Sie auf der o.g. Webseite weitere Informationen finden.

Das Teilnahmegebühr soll auf dieses Konto überwiesen werden
Name der Kontoinhaber: Doktoranduszok Országos Szövetsége
Name der Bank: Erste Bank
IBAN:
HU50 1160 0006 0000 0000 6216 9239
SWIFT:
GIBAHUHB

Als Anmerkung bitte „HiTO-TKVIII_2018 angeben.

Für weitere Informationen können Sie uns unter dosz.teologia@gmail.com erreichen.

Wir freuen uns Sie an unserem Symposium im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen! Mit freundlichen Grüßen,


Pécs, 01. Oktober 2017


  Gábor Kiss                    Máté Andrics                                  Katalin Földvári
   Präsident                      Vizepräsident                                Medienreferentin

 

 

Regisztráció/ registration / Anmeldung