Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete

A szervezetről
 
A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete (VMDOK) 2001 februárjában jött létre, hogy összefogja a térség doktoranduszait, fiatal kutatóit. 2011. május 28-án a Regionális Tudományi Társaság által Szabadkán rendezett I. Vajdasági Doktorandusz Konferencián a jelenlévő mintegy ötven doktorandusz szervezet újjászervezése mellett döntött. A VMDOK alapvető célkitűzése a vajdasági magyar doktoranduszok és fiatal kutatók felkutatása, adatbázisuk elkészítése, folyamatos frissítése, a doktoranduszok és fiatal kutatók közötti hazai és nemzetközi tudományos együttműködés serkentése, a doktoranduszok és kutatók érdekeinek védelme, műhelymunkák, konferenciák szervezése, interdiszciplináris és egyéb kutatócsoportok kialakítása, a tudományos utánpótlás nevelése.
  
Szakmai partnereink
Doktoranduszok Országos Szövetsége, PI-NET (Postgraduates’ International Network), TéKa (a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális társulása), Momentum Doctorandus, Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Collegium Talentum.
 
Tevékenységünk:

A vajdasági magyar doktoranduszok és fiatal kutatók adatbázisának elkészítése és folyamatos frissítése a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Az MTA DOMUS programja keretében megvalósuló ARANYMETSZÉS 2013 - Kárpát-medencei magyar doktorandusz életpálya-vizsgálat a TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásával, a kárpátaljai Momentum Doctorandusszal és a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségével együttműködve.

A szervezetet regisztrálása tehetségpontként (PéHáDész Tehetségpont).

A jó példa ragadós című tudományos életpályát népszerűsítő, pályaorientációs és tájékoztató előadássorozat a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

A versenyképesebb vajdasági magyar tudományos utánpótlásért címmel műhelymunka-sorozat a doktoranduszok, doktorjelöltek, kutatók versenyképességének növelése érdekében a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

Kihívások és lehetőségek címmel társadalomtudományi műhelykonferencia szervezése Szabadkán 2013 augusztusában a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával.

Együtt az innovatív oktatásért műhelymunka a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 2013 októberében.

A tanulási zavarok megelőzése kutatás és előadás a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral együttműködve a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával 2014 őszén.

DOKK címmel a doktoranduszok és fiatal kutatók bemutatkozását célzó rendezvénysorozat elindítása 2014 őszén a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával.

Kihívások és lehetőségek – válogatott társadalomtudományi tanulmányok címmel tanulmánykötet megjelentetése a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával 2014 őszén.

vajDasági geneRáció címmel vajdasági magyar doktoranduszokat és fiatal kutatókat bemutató kiadvány megjelentetése 2014 végén (Támogatók: Bethlen Gábor Alap, Magyar Nemzeti Tanács, Magyar Tudományos Akadémia, Rotaract Szabadka, Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma).

 
Egyéb rendezvényeken való részvétel:

Részvétel a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián minden év novemberében Újvidéken vagy Szabadkán (Szervező: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium),

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma évenkénti Phd-konferenciáján való részvétel, társszervezés,

Kutatási tervek szakmai véleményezése és szekcióvezetés a Márton Áron Szakkollégium által meghirdetett Tehetséggondozó Szakkollégium program keretein belül.

Részvétel és társszervezés a PI-NET évenkénti Budapesten megrendezett nemzetközi konferenciájának szervezési és lebonyolítási munkálataiban;

Rendszeres részvétel a DOSZ Tavaszi Szél konferenciáján és nyári táborában, ez utóbbin kerekasztal-beszélgetés szervezése;

Részvétel a RODOSZ konferencián.

 
Tisztségviselők:
Elnök: Novák Anikó
Elnökségi tagok: Rózsa Rita és Takács Zoltán
 
Elérhetőségek:
Email: info@vmdok.org.rs