TéKa

Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása
 
A Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása (TéKa) 2011 óta működő polgári társulás, melynek célja, hogy olyan ifjúsági szervezetként működjön, mely a tudomány módszereivel segíti elő a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális tevékenységének kibontakozását, miközben egyéneket és közösségeket fejleszt, nemzetközi kapcsolatokat ápol. Tudományos tevékenysége révén, szorosan együttműködve elsősorban a szlovákiai és magyarországi, valamint egyéb nemzetközi intézményekkel célja olyan stratégia kiépítése, amellyel a szlovákiai magyar fiatalok számára lehetőséget tud biztosítani a tudományos életben való aktív részvételre, szakmai előrehaladásra. Kutatási programjaiba, melynek fókusza főképp a dél-szlovákiai régió társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális fejlődését célozza, igyekszik minél több fiatalt belevonni.
A TéKa tevékenységei és programjai révén nem csak egyetemi fokozattal rendelkező személyekkel kíván foglalkozni, hanem mindazokkal, akik aktívan és elkötelezetten érdeklődnek a szlovákiai magyarok tudományos és kulturális tevékenysége iránt, akik útmutatást keresnek, vagy partneri kapcsolatokat szeretnének kialakítani.
 
Együttműködő partnereink:
Balassi Bálint Intézet, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Edutus Főiskola, Eötvös Collegium, Eszterházy Károly Főiskola, Momentum Doctorandus, Romániai Magyar Doktoranduszok Országos Szövetsége, Postgraduates’ International Network, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Vajdasági Magyarok Doktorandusz Szövetsége
 
Konferencia részvétel:

Balassi Intézet-Márton Áron Szakkollégium PhD konferenciája határon túli magyar doktoranduszok és doktorjelöltek számára

Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett Tavaszi Szél Konferencia

Dunaújvárosi OTDT konferencia

Iskolaválasztás a Kárpát-medencében, Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében

Iskolaválasztás: nyelvmegtartás és/vagy érvényesülés

Márton Áron Szakkollégium Tehetséggondozás és tudományos műhelyek c. konferencia

Nemzet és kisebbség. Társadalomtörténeti változások a XIX-XX. században c. saját szervezésű nemzetközi konferencia

PI-NET Conference 

Romániai Magyar Doktorandusz Szövetsége által szervezett RODOSZ Konferencia

 
Egyéb rendezvényeken való részvétel:

Domus Café, Budapest

Felvidék-Horná zem c. filmbemutató, vita és kerekasztal beszélgetés

Momentum Doctorandus alakuló ülése, Beregszász

Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szervezetének újjászerveződő ülése, Szabadka

Magyar Doktorandusz Közösség alakuló ülése, Sárospatak

Magyar Doktorandusz Közösség Nemzeti Kerekasztal

Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintezete (MTA KOKI) nyilt napok

Nemzetiségi változás – magyar tannyelvű oktatás Gömörben szakmai műhely, Tornalja

Postgraudates’ International Network újjászerveződő ülése, Sárospatak

Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács –“Felmutatni az eredményeinket!” c. közgyűlése, Somorja

Természettudományi  szeminárium sorozat MTA Domus Ház, Budapest

Tudomány népszerűsítő kampány a Selye János Egyetem Tanárképző Karán, Komárom

 

Projekt részvétel:

Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégiuma megbízásából a szlovákiai magyar oktatási és tudományos intézmények, az Oktatási Kataszter kérdőíves felmérése

Szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók személyi adatbázisának létrehozása Doktoranduszok Országos Szövetségének támogatásával

Iskolaválasztási stratégia szórványban és a többségi helyzetben c. MTA-HTMTÖP által támogatott kutatás

Fiatal Kutatókért Program, szakmai műhely létrehozása, Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Mozaik 2011 kvalitatív kutatás Felvidék tanulmányírás

Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával a Fiatal Kutatókért Program megvalósítása

Többségi nyelvű iskolaválasztás szórványban és többségi helyzetben c. MTA-HTMTÖP által támogatott kutatás

Kárpát-medencei doktorandusz életpálya vizsgálat az MTA-HTMTÖP által támogatott kutatás

Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával a Szlovákiai magyar doktoranduszok kvalitatív vizsgálata c. kutatás megvalósítása

Pályaválasztás 2013 elnevezésű kutatás megvalósítása a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara megbízásából

Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégiuma megbízásából a szlovákiai magyar oktatási és tudományos intézmények, az Oktatási Kataszter felmérése alapján tanulmánykötet írása, szerkesztése

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet  támogatásával Társadalom mozgásban c. project

 
Tisztségviselők:
Elnök: Bajcsi Ildikó
Alelnök: Bóna László
Titkár: Hajdú Anikó
 
Társadalomtudományokért felelős koordinátor: Bajcsi Ildikó
Tehetséggondozásért felelős koordinátor: Hajdú András
Természettudományokért felelős koordinátor: Kohuš Zsolt
Ellenőrző Bizottsági tag: Hajdú András
 
Elérhetőségek:
Honlap:www.te-ka.sk
Email: info@te-ka.sk, ildikobajcsiov@gmail