Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége

Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége
 
A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) az 1999. márciusában tartott közgyűlésen jött létre. A RODOSZ a magiszteri és doktori iskolai hallgatók, valamint a tudományos kutató-munkát végző fiatalok szakmai és érdekvédelmi szervezete; célja a fiatal kutatók társadalmi státusának megerősítése, helyzetének javítása.
A RODOSZ tevékenysége két alapvető dimenzióban írható le.
Tevékenységünk révén, egyrészt az akadémiai és a tágabb társadalmi-szakmai mezőny fontos szereplőivel való szoros együttműködésben igyekszünk minél több olyan eszközt és stratégiát felkutatni, amelyek által lehetőséget biztosítunk a fiatal erdélyi magyar tudományos kutatók számára az itthon-maradásra és szakmai érvényesülésre. Másrészt a felvállalt érdekképviseletet biztosító napi szintű háttértevékenységet látjuk el.
A RODOSZ tevékenységei és programjai során nem csak a már kutató magiszteri és doktori hallgatókat kívánja információkkal és bemutatkozási lehetőségekkel szolgálni, hanem célkitűzései közé tartozik az alapképzésben résztvevő egyetemi hallgatók posztgraduális képzési formákra vonatkozó információkkal való ellátása is a www.osztondijak.ro honlap működtetése által.
Az évente rendszeresen sorra kerülő tevékenységeink mellett, pl. RODOSZ Konferencia szervezése és a RODOSZ Konferenciakötetek kiadása, online Posztgraduális Felvételi Tájékoztató elkészítése, különböző képzések szervezése (SPSS statisztikai módszertani képzés szervezése), illetve különböző kutatások lebonyolítása, illetve partnerként való részvétele mellett minden évben újabb projekteket, programokat kezdeményezünk.
2011-ben az Integratio Alapítvány felkérésére részt vettünk az Erdélyi Ifjúsági Jelentés c. kutatásban, annak lebonyolításában és a kutatási jelentés elkészítésében.
2012 májusában sor került egy új, „gyűjtő”-honlap elindítására a RODOSZ égisze alatt, és ez az osztondijak.ro oldal, amelyeknek célja a különböző nyelven meghirdetett ösztöndíjak összegyűjtése és közzététele. A honlap célcsoportja: minden olyan romániai és magyar nemzetiségű személy, aki részt vesz a köz- és felsőoktatásban, attól függetlenül, hogy hol végzi tanulmányait. A honlappal az a célunk, hogy a látogatók minden ösztöndíjakkal, konferenciákkal, publikációs lehetőségekkel kapcsolatos összes információt egy helyen találjanak meg, strukturált rendszerben, így szeretnénk segíteni a tudatos karriertervezést, akár a felsőoktatásba való belépés pillanatától kezdve.
2012 nyarán egy újabb területen egészítettük ki tevékenységünket, mégpedig egy, a nyári fesztiválokhoz kapcsolódó újság kiadásával. A SHOTTITŰD-nek egyrészt célja, hogy tájékoztassa a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat továbbtanulási lehetőségeikről, a rendelkezésére álló információk tömegével kiválasztva a legfontosabbakat.
Azonban nem csak szakmai fejlődés, hanem az élménydús nyár lehetősége is kapcsolódik a havilaphoz, hiszen nem véletlen, hogy az első lapszám a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmával, a második pedig a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával jelent meg.
2013-ban új projekt volt egy olyan kutatás megvalósítása, amelynek célja a romániai magyar doktoranduszok jellemző problémáik felmérése, a képzéssel való elégedettségük beazonosítása, illetve karrierjük utánkövetése. A kutatásra 2013. január illetve március között került sor, Aranymetszés2013. Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat címmel. A kutatás az online kérdőívezés módszerével zajlott.
A kutatást konzorciumban valósítottuk meg a többi Kárpát-medencei magyar doktorandusz-szervezettel való együttműködésben, vagyis a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz-szervezettel, a TéKa felvidéki magyar doktorandusz-szervezettel és a Vajdasági Magyar Doktorandusz Szervezettel együtt, és a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma  támogatásával.
2013-ban a továbbiakban a szakmai felnőttképzés tematikáját bővítettük ki, ugyanis május és június során sor került a Self-menedzsent képzéssorozatra, amely tartalmazta az Előadás-technika tréninget, a Protokoll/Öltözködéstan tréninget, illetve a Beszédtechnika képzést.
Ugyanakkor a hagyományos RODOSZ Konferenciát átalakítottuk, ilyen módon, idén először tematikus, de továbbra is interdiszciplináris konferenciára került sor 2013. december 7-én, „Kreativitás és innováció a tudományban” címmel.
A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 2013. május 15-én hirdette meg első tematikus konferenciáját „Innováció és kreativitás a tudományban” címmel, amelyre 2013. december 7-én került sor Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel való együttműködésben.
A rendezvény célcsoportját a Kárpát-medencéből származó vagy a Kárpát-medencében tanuló magiszteri hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók, posztdoktorok, illetve doktorok képezték.
A konferencia innovatív jellegéből adódóan, minden előadónak jelentkezéskor egyben vállalnia kellett az opponensi szerepet is, amely módot nyújtott hasznos, interaktív, stimulatív visszajelzések biztosítására a bemutatott kutatási eredményeket illetően.
A konferenciára a jelentkezés elektronikus úton történt, a www.konferencia.rodosz.ro landing page-en keresztül, és határideje 2013. október 28. volt, mely időpontra összesen 36-an regisztráltak be a rendezvényre.
Az előadásokat követően ismertetett opponensi vélemények és a vitaindító gondolatok alapján átdolgozott tanulmányokat a szerzők 2014. január 31-ére kellett eljuttassák, hogy megtörténhessen a tanulmányok formai elbírálása és szakmai lektorálása. A publikációk színvonalának és értékének emelése érdekében a 2009-es év óta gondoskodunk a szervezet évente megrendezett konferenciájára beküldött tanulmányok lektoráltatásáról.
A 25 beküldött tanulmány 80%-a részesült pozitív lektori véleményben, és került be az „Innováció és kreativitás a tudományban” című konferenciakötetbe.
A szakmai lektorálás az előző évhez hasonlóan a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Tudományos Tanácsával, valamint a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar oktatóival, Műszaki és Humántudományok Kar oktatójával, és a Kolozsvári Műszaki Egyetem oktatójával való együttműködésben zajlott.
A kötet felelős szerkesztője Székely Tünde volt, a szerkesztők Fülöp Zoltán, Kovács Csongor, Székely Ibolya, korrektorok Fülöp Zoltán és Székely Ibolya, a tördelőszerkesztők Fülöp Zoltán és Kovács Csongor, és a kötet borítóterve pedig Kovács Csongornak és Székely Barnabásnak köszönhető.
Annak érdekében, hogy a RODOSZ Konferenciakötetben megjelentetett tanulmányok célcsoportunk minél szélesebb köre számára elérhető legyen, az „Innováció és kreativitás a tudományban” című konferenciakötet anyagának elektronikus változata a RODOSZ honlapon is megtekinthető lesz (a konferencia.rodosz.ro honlapon), amennyiben a szerző hozzájárult az online megjelentetéshez, illetve a konferenciakötetet számos Kárpát-medencei könyvtárba is eljuttatjuk.
Szintén újító szándékkal, a Magyar Tudomány Ünnepe projekt keretében meghirdetett PhD Napra került sor egy külön rendezvény keretében került sor 2014. január 24-én.
Az eseményt a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica Ösztöndíjprogram Kuratóriuma, valamint Titkárságával és az Erdélyi Múzeum Egyesülettel közösen szerveztük meg. A rendezvényre a kolozsvári magyar tudományos világ minden egyéni és szervezeti képviselőjét meghívtuk.
Maga a rendezvény két részből állt, www.ösztöndíjak.ro projektbemutatóval kezdődött, amelyet az érdeklődő kolozsvári doktoranduszok és egyetemi oktatók hallgattak meg.
A rendezvény második részében a Domus Hungarica Ösztöndíjprogramra vonatkozó pályázati konzultációra került sor Tarnóczy Mariann, illetve dr. Tibori Tímea egyetemi tanár előadásában.
Az eseményen több mint ötven érdeklődő (kolozsvári magyar egyetemi oktató és doktorandusz, legnagyobb számban a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok képviseletében) vett részt.
 
A RODOSZ által szervezett „Mentőöv szesszióra” című Hatékony tanulás workshopra 2014. január 25-én 09:45 és 15:00 között került sor Kolozsváron.
A workshop célcsoportját azon alapképzős, mesteris és PhD hallgatók képezték, akikszükségesnek érezték tanulási készségeik csiszolását.
 A workshop elméleti  és gyakorlati részekből tevődött össze, és a résztvevőknek alkalmuk nyílt:
Behatóan megismerkedni a tanulás folyamatával;
Azonosítani a különböző tanulási nehézségeket, ezek lehetséges okait;
Finomítani a saját tanulási technikákon, más tanulási technikákat megismerni;
A megtanult anyag előhívásának hatékony módszereivel megismerkedni;
Betekintést nyerni a megfelelő időmenedzsment technikákba;
Tippeket kapni, hogy hogyan lehet a motivációt befolyásolni;
Illetve, hogy a hatékony tanulást milyen típusú táplálkozás segíti elő.
A workshopot Benkő Ilona pszichológia végzettséggel rendelkező tréner tartotta.
2014. február 2122. között került sor a III. Erdélyi Politikatudományi Konferenciára Kolozsváron, amelynek a RODOSZ társszervezője volt, idén először.
A konferencia – szintén idén először – nemzetközi jelleggel bírt, így magyar és angol nyelvű előadásokra is sor került. Összesen 35 előadó vett részt a konferencián, legnagyobb létszámban kolozsvári román és magyar doktoranduszok, de a Kárpát-medence más magyar lakta régióiból (a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból) is voltak jelen doktorandusz-hallgatók.
A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége és a Doktoranduszok Országos Szövetsége közötti együttműködés keretei lehetővé tették a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály (DOSZ TePo) tagjai számára is a rendezvényen való részvételt.
A rendezvényen a DOSz TePo hét tagja vett részt, hatan előadással, ebből két személy egyben RODOSZ tag is. A DOSz TePo képviselői számára a rendezvény hivatalos programja mellett pluszprogramokat is ajánlottunk, így vendégeink többek között színházi előadást láthattak a Kolozsvári Magyar Színházban, részt vehettek egy városnéző túrán, meglátogathatták a BabeșBolyai Tudományegyetem Főépületét, megnézhették a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új épületegyüttesét, ennek panorámakönyvtárát, és természetesen elmaradhatatlan volt a kolozsvári kulturális kávéházak felfedezése is.
A konferencia keretében még egy nóvumra került sor, szintén a RODOSZ és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály közös szervezésében: sor került egy DOSZ Café c. rendezvény megvalósításra, a DOSZ TePo hagyományos rendezvénytípusának megfelelően.
A rendezvényre Kolozsváron, a Bulgakov irodalmi kávéházban valósult meg, ennek témája a következő volt: Az erdélyi magyar politikatudomány helyzete ma. A témával kapcsolatos felvezetőt, vitaindító gondolatokat dr. Toró Tibor, politológus-szociológus, a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának oktatója tartotta. Felkért hozzászólói dr. Kiss Tamás, szociológus, a kolozsvári székhelyű Kisebbségkutató Intézet munkatársa, illetve dr. Salat Levente, politológus, a BabeșBolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció Karának oktatója voltak.
A DOSz tudományos osztályainak ez volt az első határon túli helyszínen megvalósított rendezvénye, határon túli magyar doktorandusz-szervezettel való együttműködésben.
A 2014 márciusában kiadott lapszám rendhagyó módon azzal a céllal készült, hogy tájékoztatást nyújtson a különböző, jelenleg is aktuális ösztöndíj-lehetőségekről. Azért rendhagyó ez a téma, mert a lap a kezdetekben úgy indult, hogy különböző nyári fesztiválokhoz kapcsolódik (az eddig megjelent két lapszám a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, illetve a Kolozsvári Magyar Napok kapcsán jelent meg. Azt, hogy ez a lapszám miért pontosan az ösztöndíjakról szól, az indokolja, hogy a hagyományos, európai vonatkozású felsőoktatási ösztöndíj-rendszerek, pl. az ERASMUS, mely a létező legnagyobb mobilitási program, 2014-től nagymértékben átalakult. Az új neve ERASMUS+ lett. Az új név valóban megújulást jelent, több szempontból is, ugyanis ez a program a legátfogóbb európai ifjúsági programmá vált a teljes 2014-2020-as időszakra. Ezt a programot több szempontból is ismertetjük jelen lapszám keretei között. Egyrészt bemutatjuk a program strukturális változásait, hogy most miről szól a program, ki a célcsoport, miért érdemes részt venni rajta, objektív kritériumok alapján. Másrészt viszont az Erasmus program keretében szerzett személyes tapasztalatokat, élményeket is ismertetjük, hallgatói szempontból, ezeket értelemszerűen egy szubjektív megközelítésben. Ekképpen az ERASMUS program mindkét (objektív és szubjektív) szempontból bemutatásra kerül.
Nemzetközi vonatkozásban a CEEPUS program is komoly jelentőséggel bír, ezért a lapszám keretein belül ez a program is ismertetésre került, ezt kizárólag objektív tényezők mentén.
Míg az ERASMUS és a CEEPUS program a teljes felsőoktatási intézményrendszerben jelen lévők számára elérhető, hiszen pályázhatnak a hallgatók, az oktatók, illetve az intézmények adminisztratív személyzete is, a Shottitűdben harmadikként bemutatott pályázat jelen keretek között ismertetett felhívása három aspektusban is eltér az eddigiektől. Elsősorban kutatói ösztöndíj. Míg az előzőek tanulmányi jellegű ösztöndíjak, ilyen módon az ERASMUS és a CEEPUS ösztöndíjakból kutatás finanszírozása nem lehetséges. Másodsorban ez a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica Scientium et Artium ösztöndíjprogramja, így nem nemzetközi, és e felhívás konkrétan szülőföldön megvalósított kutatási pályázat. Harmadszor pedig a Junior program célcsoportja kizárólag a 35 év alatti, határon túli magyar doktoranduszok és fiatal kutatók, akik még nem rendelkeznek doktori fokozattal.
Végül, de nem utolsó sorban, az Edutus Főiskola által működtetett, a határon túli magyar kiváló tehetségek (a célcsoport a magiszteri hallgatók és doktoranduszok) számára meghirdetett program, a Collegium Talentum is bemutatásra kerül a Shottitűd e lapszámában. E bemutatás különlegessége, hogy személyes élmények alapján mutatjuk be a tehetséggondozó programot.
 Mi abban bízunk, és ezért mindent megteszünk, hogy a Shottitűd eljusson a legtöbb kolozsvári magyar egyetemi és magiszteri hallgatóhoz, doktoranduszhoz, hogy kedvet kapjanak ahhoz, hogy minél többen éljenek a rendelkezésükre álló ösztöndíj-pályázatok valamelyikével vagy éppen mindegyikével.
A RODOSZ első augusztusi rendezvénye, melyen mint a Magyar Doktorandusz Közösség tagszervezete jelent meg, társszervezői minőségben, a következő címet viselte: Tehetséggondozás a Kárpát-medencében. Tehetséggondozás a középiskolában, a felsőoktatásban (az alapképzés, a magiszteri- és a doktori képzés szintjén) az oktatói, a hallgatói szervezeti és az egyéni hallgatói szempontok tükrében – mely egy kerekasztal beszélgetés valósult meg 2014 augusztusában az V. Kolozsvári Magyar Napok keretében.
A beszélgetés helyszíne a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karának Tordai úti épületegyüttese volt.
 A beszélgetés célja az volt, hogy bemutatásra kerüljön, hogy hogyan történik a tehetséggondozás a középiskolától kezdődően, és a felsőoktatásban, hogyan lehetne ezeket a törekvéseket szervesen összekapcsolni a Kárpát-medencében, és milyen szerepe van ebben a hallgatói- meg a doktorandusz-szervezeteknek az egyetemi oktatók mellett, és hogyan jelenik meg a tehetséggondozás, mint cél vagy lehetőség az egyszerű középiskolások vagy egyetemi hallgatók számára.
A rendezvény moderátora: dr. Aáry-Tamás Lajos, Magyarország oktatási jogok biztosa volt. Felkért hozzászólók voltak: dr. Weiszburg Tamás, ELTE TTK, a HTDK mozgalom vezetője, az OTDT általános alelnöke, dr. Tonk Márton, egyetemi docens, a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának dékánja, dr. Kádár Magor egyetemi docens, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi, Közigazgatás és Kommunikáció Kar oktatója, illetve Rés Konrád Gergely, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a DOSZ elnöksége, Csapó László, Budai Csaba és Rámháp Szabolcs elnökségi tagok által, a Magyar Doktorandusz Közösség részéről pedig Morvai Tünde, MDK koordinátor, a TéKa elnöke, illetve Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus elnöke.
A rendezvény házigazdája a RODOSZ mellett, a helyszínt biztosító Sapientia EMTE Természettudományi Kara volt.
A kolozsvári magyar egyetemi oktatók és hallgatók szép számban képviseltették magukat, és értelmezésünkben érdemi párbeszéd alakult ki a résztvevők között, minden viszonylatban: oktató-hallgató között, tehetséggondozó-tehetséggondozott között, a TDK mozgalom és a nemzetközi versenyek viszonylatában. Külön szerencsés volt az, hogy több tudományterület képviselői (a természettudományok, műszaki tudományok és társadalomtudományi) jelenlétében a tehetséggondozás sajátos szempontjai is megjelentek és kiegészítették egymást. Külön érdekessége az eseménynek, hogy dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman felvetette egy újabb kutatás megvalósításának ötletét a tehetséggondozás témakörében, az Aranymetszés logikája mentén, ugyancsak 5 régióban (Magyarország, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság).
A Postgraduate`s International Network, avagy magyar nevén a Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Nemzetközi Szervezete, ernyőszervezet, amelynek a RODOSZ alapító tagja, harmadik alkalommal szervezett multidiszciplináris tematikus konferenciát, Elvándorlás-Bevándorlás címmel, 2014. december 3-5. Között Budapesten.
A rendezvény célja az, hogy a konferencia által lehetőséget biztosítsunk a különböző nemzetiségű doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók, valamint szervezeteik együttműködéseinek megteremtésére és elmélyítésére, továbbá fórumként szolgáljon a szakmai-tudományos ismeretek  közreadására, kapcsolataik bővítésére, és tudományos hálózatban megvalósítható közös célok megfogalmazására.
E konferencia témája a fiatal kutatókat is érintő migráció jelensége volt, melyet külhoni magyarok magyarországi migrációja szempontjából illetve globális vonatkozásban is érintettünk, tudományos előadások mellett életút-beszélgetések, illetve kutatási workshopok formájában is.
A konferencián elhangzó végkövetkeztetés pedig az volt, hogy mindannyiunk számára az a legjobb konstrukció, ha valaki a külföldön megszerzett tudásával visszatér a hazájába, és ott próbálja meg tudását kamatoztatni. Ehhez viszont ténylegesen élhetővé kell tenni az itthoni kutatói létet és vonzóvá kell tenni ezt jelenleg külföldön tanuló, kutató, oktató kollégák számára.
A RODOSZ egyik állandó projektje az Ösztöndíjak.ro működtetése, amely a Facebook-on is elérhető (Facebook.com/Osztondijak.ro).
A weboldal és Facebook oldal működtetésével és népszerűsítésével a RODOSZ célja a továbbtanulással kapcsolatos bel- és külföldi lehetőségek ismertetése mindazokkal, akik részt vesznek a romániai felsőoktatásban, - kezdve az egyetemi hallgatókkal, folytatva a magiszteri- és doktorandusz-hallgatókkal, a fiatal kutatókkal, a posztdoktorokkal, egészen az oktatókig. A két oldalon ösztöndíj-pályázati kiírások, konferencia-felhívások, publikációs lehetőségek, internship-felhívások, nyári- és téli egyetemek, szimpóziumok, tréningek, könyvbemutatók, workshopra való felhívások, illetve álláslehetőségek is találhatóak.
Annak érdekében, hogy a célcsoportnak szóló információk minél szélesebb körben eljussanak az érintettekhez, 2014 decemberében kétszer került sor az „Ösztöndíjak.ro” projektbemutatókra, a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel társszervezésben.
Az első bemutatónak a BabeșBolyai Tudományegyetem Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikáció Kar épülete adott otthont 2014. december 15-én, amelynek keretében a kommunikáció és újságíró szakos első-, másod- és harmadéves egyetemi hallgatók számára ismerkedhettek meg a számukra éppen aktuális, releváns és elérhető pályázati lehetőségekkel.
A második bemutatóra 2014. december 17-én került sor a BabeșBolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karán, a BBTE Főépületében, amelynek keretében a matematika és informatika szakos első-, másod- és harmadéves egyetemi hallgatókkal ismertettük a számukra éppen aktuális, releváns és elérhető pályázati lehetőségeket.
Az előadáson összesen 40 résztvevő volt jelen.
A hallgatók, miután az előadások során megismerkedhettek az oldalak tartalmával és működésével, választ kaptak kérdéseikre, illetve az adott szakterületre szabott pályázati tanácsadásban is részesültek.
Az előadások után a résztvevők között promóciós anyagok kiosztására került sor: a hallgatóság tagjai RODOSZ-os golyóstollal, Ösztöndíjak.ro jegyzetfüzettel, kitűzővel, valamint öntapadóssal távoztak a rendezvényről.
Az előadások anyagát utólag a hallgatók rendelkezésére bocsátottuk elektronikus formában.
Az előadásokat Székely Tünde, az Ösztöndíjak.ro projekt egyik ötletgazdája, tartotta.
A bemutatók szükségességéről és sikeréről beszél, hogy az elmúlt két tanévben több száz hallgatóhoz jutottak el a továbbtanulásra, szakmai és személyes fejlődésre vonatkozó lehetőségek, felhívások, így a bemutatók a Kolozsvári Magyar Diákszövetség kérésére a 2015-ös évben is folytatódnak. Erre 2015. januárban fog sor kerülni, terveink szerint két különböző alkalommal, tudományterületek szerinti bontásban, újabb 30-40 fő részvételével.
A bemutatók sikerességét az is bizonyítja, hogy míg a bemutatók előtt az Ösztöndíjak.ro Facebook oldalt 15oo személy követte, a bemutatókat követő egy hónapban ez a szám több, mint kétszázzal megnövekedett, jelen pillanatban 1734-nél tart.
 
Együttműködés más szakmai szervezetekkel
Az említett doktorandusz-szervezetek és hallgatói szervezetek mellett más szakmai szervezetekkel is együttműködik a RODOSZ.
A Balassi Intézet felkérésére minden határon túli magyar doktorandusz szervezet, így a RODOSZ is részt vett a Balassi Intézet által egyetemi és magiszteri hallgatók számára meghirdetett kutatói ösztöndíjak, illetve a szakkollégiumi programra jelentkezők pályázatának elbírálásában is, 2014. december 3-7. között.          
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának meghívására a magyarországi Balassi Intézettel, az Erdélyi Múzeum Egyesülettel, a Sapientia EMTE-vel, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel, az Országos Magyar Diákszövetséggel, illetve a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel közösen részt vettünk az erdélyi „Előértékelő Bizottság” munkájában. Ez a testület az egyetemi és magiszteri hallgatók számára részképzési lehetőséget biztosít, a romániai magyar doktoranduszok számára kutatói ösztöndíjat, és a romániai magyar fiatal oktatók számára pedig a „Soós Kálmán”-ról elnevezett oktatói ösztöndíjat biztosít. A doktoranduszok és az oktatók számára az ösztöndíjakat 2014. december 15-én ítéltük meg.
Fontos megjegyezni, hogy bár “főhadiszállásunk” Kolozsváron található, programjaink nagy része Erdély-szintű, és az utóbbi években kialakított együttműködéseink kiterjednek a Kárpát-medencében működő hallgatói- és doktorandusz-szervezetekre is. Minden rendezvényünkre szívesen várjuk az érdeklődőket ezen szervezetek részéről is.
 
Minden kedves érdeklődőnek szívesen állunk rendelkezésére a következő elérhetőségeinken:
mobiltelefon - 0040-745-786249 (Székely Tünde, megbízott elnök)
e-mailben az, office@rodosz.ro címen.

 

A szervezet által működtetett honlapok címe: www.rodosz.ro, www.osztondijak.ro