Momentum Doctorandus

Momentum Doctorandus

A Momentum Doctorandus 2011 februárjában kárpátaljai magyar doktoranduszok kezdeményezésére alakult meg. A szervezet céljai között szerepel, hogy összefogjuk a kárpátaljai magyar származású vagy kárpátaljai magyar vonatkozású kutatási témával foglalkozó doktori képzésben részt vevő hallgatókat, a doktori abszolutóriummal rendelkező, illetve doktorjelölti státuszban lévő személyeket. Szeretnénk motiválni és szakmailag támogatni a kárpátaljai magyar doktoranduszok fokozatszerzését, illetve a szervezet létrehozásával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Kárpátalján működő tehetséggondozó szervezetekkel és a Kárpát-medencében már létező más magyar doktorandusz szervezetekkel intézményes kapcsolattartás keretein belül szorosabb szakmai együttműködés jöhessen létre.
 
Szakmai partnereink
Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), PI-NET (Postgraduates’ International Network), TéKa (a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális társulása), Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége, Márton Áron Szakkollégium, Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) kárpátaljai régiós bizottsága, GENIUS Jótékonysági Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSz), Határon Túli Tudományos Diákköri Konferencia (HTDK).
 
Legfontosabb projektjeink

Doktorandusz Pályavizsgálat és Regiszter kvalitatív kutatás a kárpátaljai doktoranduszok között a Bethlen Gábor Alap támogatásával;

Részvétel a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Mozaik 2011 – Fiatalok a Kárpát-medencében c. szociológiai felmérés fókuszcsoportos beszélgetéseinek lebonyolításában a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséggel együttműködésben. Az adatok feldolgozása, tanulmányírás;

Az MTA Határon túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram keretében az Iskolaválasztás szórványban és tömbben c. konzorciális kutatás kárpátaljai terepmunkájának lefolytatása, a kutatási adatok feldolgozása, publikálása;

Az MTA Szülőföldi ösztöndíjprogram támogatásával megvalósuló ARANYMETSZÉS 2013 – Kárpát-medencei magyar doktorandusz életpálya vizsgálat c. online kérdőíves kutatás kárpátaljai lekérdezésének menedzselése, a kárpátaljai adatok feldolgozása, gyorsjelentés készítése, az eredmények prezentálása különböző fórumokon, magyarországi illetve határon túli nyári szabadegyetemeken;

A Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló természettudományokat népszerűsítő előadássorozat középiskolákban, illetve iskolásoknak szervezett nyári táborokban immáron harmadik éve;

A Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló természettudományi eszközbeszerzés;

Felvételi Tájékoztató c. kiadvány, amely immár harmadik éve jelenik meg a szervezet gondozásában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet támogatásával. A Momentum Doctorandus csapata által szerkesztett kiadvány a felvételi előtt álló fiatalok számára készült;

A Bethlen Gábor Alap támogatásával létrejött Kárpátaljai Tudományos Adatbank. A honlap létrehozásával elsődleges célunk volt, hogy elérhetővé tegyük a kárpátaljai magyar tudományos élet eredményeit, valamint gyűjtőhelyet hozzunk létre mindazon anyagoknak, melyek valamilyen formában Kárpátaljához kapcsolódnak, illetve lehetőséget biztosítsunk a kárpátaljai magyar doktoranduszok bemutatkozására.

A honlap elérhetősége: http://karpataljaiadatbank.net/index.php

Doktorandus esték c. programsorozat, mely évente négy alkalommal kerül megrendezésre azon városokban, ahol a kárpátaljai magyar doktoranduszok zöme koncentrálódik (Ungvár, Beregszász, Debrecen és Budapest). A Doctorandus esték célja, hogy a kárpátaljai magyar doktoranduszok és fiatal értelmiségiek találkozzanak, megismerjék egymás kutatási témáját, kötetlenül beszélgessenek.

 

Egyéb rendezvényeken való részvétel, együttműködések

Tagság a GENIUS JA Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsának. Ennek keretén belül több alkalommal kapcsolódhattunk be a Kárpátaljai Területi Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott dolgozatok írásos szakmai véleményezésébe;

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Balassi Bálint Intézet által meghirdetett PhD/DLA kárpátaljai ösztöndíjak szakmai bírálatában való részvétel;

Együttműködés a Collegium Talentummal;

Tagság a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) régiós bizottságában;

Rendszeres részvétel a DOSZ Tavaszi Szél konferenciáján, és nyári táborában;

Részvétel és társszervezés a PI-NET évenkénti Budapesten megrendezett nemzetközi konferenciájának szervezési és lebonyolítási munkálataiban;

Részvétel a RODOSZ konferencián;

A Márton Áron Szakkollégium évenkénti Doktorandusz Konferenciáján való részvétel, társszervezése,

Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében Iskolaválasztás: nyelvmegtartás és/vagy érvényesülés c. konferencián való részvétel, előadás;

A II. RFKMF Öregdiák Szövetsége által szervezett konferencián való közös részvétel, plenáris előadás tartása a szervezet elnöke által;

Nemzeti kerekasztal-beszélgetés szervezése és részvétel a DOSZ nyári táborában;

 Kutatási tervek szakmai véleményezése a Márton Áron Szakkollégium által meghirdetett Tehetséggondozási Szakkollégium c. program keretein belül.

 

Tisztségviselők
Elnök: Kovály Katalin
Alelnök: Séra Magdolna
Alelnök: Kolozsvári István
Titkár: Nagy Enikő
 
A Társadalomtudományi Szekció koordinátora: Molnár Anita
A Természettudományi Szekció koordinátorai: Hadnagy István
Ellenőrző Bizottsági tagok: Szőlősi Nóra, Tutuskó Ágnes, Vavrincsik Regina
 
Elérhetőségek:
Email: momentum.doktorandus@gmail.com