PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS a Kutatás-fejlesztés - innováció az agrárium szolgálatában

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya „Kutatás-fejlesztés - innováció az agrárium szolgálatában” címmel tervez egy tudománynépszerűsítő könyvet kiadni.

 Célunk, hogy átfogó képet adjunk a Magyarországon folyó agrárkutatásokról, megismertessük a legújabb technológiákat, fejlesztéseket mind az ágazatban dolgozók, kutatók, mind pedig a laikusok számára, valamint egyfajta betekintést engedjünk a jövő agráriumába. A szerzőket várjuk az agrárium valamennyi ágazatából, de kiemelten számítunk a doktoranduszokra és fiatal kutatókra.  Várjuk továbbá a kutatócsoportok munkájáról szóló tudományos beszámolókat, illetve vállalatok, cégek alap- és alkalmazott kutatásairól, kutatásfejlesztési tevékenységeiről szóló cikkeket is. Célul tűztük ki továbbá, hogy bemutassuk a hazai agrárágazat kutatóintézeti hátterét, illetve az agrárkutatásban érintett felsőoktatási intézményeket is.
 
Meglátásunk szerint a jövőben az eddigieknél is fontosabb lesz az együttműködés, a koordináció az agrárkutatásban résztvevő kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, a civil szféra és a termelők között. A mai mezőgazdaság csak úgy lehet önmagában versenyképes, ha mögötte hatékony alap- és alkalmazott kutatások folynak, melynek célja a mennyiségi és minőségi termékek előállítása, mely a végső fogyasztók asztalára kerül.
 
A könyv alapvető célja lesz, hogy olyan kutatásokat mutasson be, melynek a magyar agrárium szereplői számára hozzáférhető és hasznosítható eredménye van. Készülő kiadványunkban teret adnánk - természetesen lektorálási folyamatot követően - a legfrissebb kutatási eredmények publikálására.
 
Részletes információk és jelentkezés:
Cikkek és dokumentumok beküldése:
 
Határidő: 2017. április 14. (péntek)
 
Bízunk benne, hogy kiadványunk hozzájárul majd a magyar kutatásfejlesztés és innováció sikerességéhez, és végső soron hazánk agráriumának fejlődéséhez.
 
Szabó Péter,
a DOSZ Agrártudományi Osztályának elnöke