Pályázati felhívás – Belügyi Tudományos Tanács gyakornoki rendszer

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára
pályázatot hirdet
a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában
– doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt –
kutatók számára
gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának biztosítása.

Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, Belügyminisztériumhoz vagy valamely önálló belügyi szervhez (Alkotmányvédelmi Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság Országos Vízügyi Főigazgatóság, Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával.

A nyertes pályázó – féléves, határozott (2020. szeptember 1. - 2021. február 28.) időtartamra szóló, a fogadó szervezet és a gyakornok között kötött megállapodás és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat, a Belügyminisztériumban, ill. a kutatási téma alapján érintett, önálló belügyi szervnél. A gyakornoki rendszerben történő részvétel nem keletkeztet
munkaviszonyt, ill. tanulói jogviszonyt.

A gyakornoki rendszerben résztvevő kutatónak:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázat benyújtásának határideje 2020. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a titkar@bm-tt.hu e-mail címen kérhető.

A pályázatokat héttagú Kuratórium értékeli, amelynek eredményéről a pályázók 2020. június 30-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen.

 

Pályázati felhívás

Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete

Plakát