Elnökség

Az elnökség a DOSz végrehajtó szerve, amely az elnök irányítása alatt működik. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely a folyamatos működés biztosításához szükséges.
 
Az elnökség feladatai különösen:
·         folyamatos működésének biztosítása érdekében meghozza az ennek során szükséges döntéseket,
·         előkészíti a küldöttgyűléseket,
·         munkájáról köteles félévente beszámolni a küldöttgyűlésnek,
·         javaslatot tesz a költségvetésre, elkészíti az előző évi zárszámadást,
·         koordinálja a tudományos osztályok munkáját,
·         jóváhagyja a DOSz szerződéseinek megkötését,
·         megalkotja ügyrendjét.